Lista aktualności Lista aktualności

Pilscy leśnicy wspierają straż pożarną.

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie gościł Pan Edward Siarka Wiceminister Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, który w imieniu Lasów Państwowych przekazał wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Okonek i Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzewo.

Wsparcie jednostek straży pożarnej nie jest ustawowym obowiązkiem Lasów Państwowych, jednak bez dobrej współpracy i zabezpieczenia w specjalistyczny sprzęt walka z pożarami lasów byłaby bardzo trudna. Nadleśnictwa RDLP w Pile corocznie udzielają wsparcia finansowego
i rzeczowego Ochotniczej Straży Pożarneji Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze jednostki straży przeznaczają na zakup doposażenia.
Aby zapobiegać powstaniu pożarów pilscy leśnicy współpracują ze strażą pożarną na różnych polach m.in. tworzą unikalny w kraju system współdziałania w ramach zintegrowanych punktów alarmowo – dyspozycyjnych, zlokalizowanych na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Integracja służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych ze stanowiskami Państwowej Straży Pożarnej skraca czas przepływu informacji, pozwala strażakom ocenić rozwój pożaru, a obrazy z kamer bardzo często wykorzystywane są do wykrywania zagrożeń występujących nie tylko na terenach lasów, lecz także na łąkach i polach.
Leśnicy i strażacy biorą udział we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach, razem testują przydatność urządzeń GPS do usprawnienia dojazdu jednostek gaśniczych do miejsca pożaru. Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają corocznie kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w nadleśnictwach.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile każdego roku wydaje pieniądze na zabezpieczenie p-poż. Utrzymuje istniejące pasy przeciwpożarowe, punkty czerpania wody
i drogi dojazdowe. Samoloty zakontraktowane przez leśników uczestniczą w akcjach gaśniczych
i wykonują loty patrolowe. Leśnicy są również przewodnikami w dotarciu wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na tereny leśne oraz często sami wykrywają i gaszą małe pożary. Służba leśna prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną
w szkołach, prasie, telewizji oraz mediach społecznościowych.


Jak wynika ze statystyk w roku ubiegłym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zarejestrowano 49 pożarów o łącznej powierzchni 9,58 ha. Na liczbę pożarów duży wpływ miały warunki pogodowe oraz podpalenia. Największą liczbę pożarów zanotowano w Nadleśnictwach: Krucz (16 pożarów – pow. 1,72 ha ), Wronki ( 7 pożarów – pow. 0,62 ha) i Kaczory (5 pożarów – pow.1,87 ha). Współpraca Lasów Państwowych, Policji i Straży Pożarnej powoduje, że liczba podpaleń sukcesywnie spada.