Lista aktualności Lista aktualności

Nowy Dyrektor RDLP w Pile

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny powołał 9 października 2018 r. nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Został nim Damian Szcześniak, dotychczasowy zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia (RDLP w Pile).

Damian Szcześniak urodził się w Czarnkowie. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Goraju, studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy). Na tej samej uczelni ukończył także studia podyplomowe "Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody" oraz "Hodowla lasu".

Pracę w Lasach Państwowych rozpoczął 21 lat temu w Nadleśnictwie Sarbia, w którym zdobywał doświadczenie i przechodził przez kolejne etapy kariery zawodowej, począwszy od stażysty, poprzez stanowiska instruktora technicznego, specjalisty Służby Leśnej, inżyniera nadzoru aż do zastępcy nadleśniczego.

Nowy dyrektor swoją pracę pragnie opierać na uczciwości, wzajemnym szacunku i pracy w zespole. Deklaruje, że jednym z priorytetów jest dla niego współpraca z samorządami oraz dbałość o pozytywny wizerunek Lasów Państwowych.

Prywatnie interesuje się łowiectwem i historią.