Lista aktualności Lista aktualności

Nauka przez działanie – program „Leśna szkoła z klimatem".

Program „Leśna szkoła z klimatem” zapoczątkowany został w czerwcu 2021 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć dydaktycznych na łonie natury.

18 maja br. gościliśmy w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek Pana Wiceministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa
i Łowiectwa Edwarda Siarkę, „Zależy nam, aby w atrakcyjny i przystępy sposób umożliwić dzieciom i młodzieży poznawanie otaczającej ich przyrody poprzez obcowanie z nią,
np. wspólne poznawanie gatunków drzew i roślin, rozpoznawanie tropów zwierząt czy obserwacje ornitologiczne. W trakcie ekolekcji leśnicy będą też przypominać jak zachować się w lesie”
– powiedział wiceminister Edward Siarka.

„Bardzo ważne jest to, aby kształtować w dzieciach poczucie odpowiedzialności
za otaczającą nas przyrodę i środowisko, w którym żyjemy”
– podkreślił dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusło.

Do udziału w leśnej lekcji zaprosił obecne dzieci i ich opiekunów nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz Stanisław Zalewski.
W lekcji brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. generała dywizji Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu oraz przedszkolaki z Przedszkola „Bajka” w Lubaszu, które razem z edukatorami z nadleśnictw RDLP w Pile wyruszyły na malowniczą ścieżkę przyrodniczo-leśną „Morena Czarnkowska”.

Zajęcia edukacyjne na terenie pilskiej dyrekcji LP są prowadzone we wszystkich nadleśnictwach. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież szkolna, a także zorganizowane grupy dorosłych. W ubiegłym roku na lekcjach leśnych gościliśmy 34 000 osób. Najpowszechniejszą formą edukacji leśnej były lekcje terenowe. W większości odbywały się one na ścieżkach edukacyjnych. W 2021 roku odbyło się 390 takich zajęć, w których uczestniczyło ponad 10 000 osób. Organizowano także lekcje w salach ośrodków edukacyjnych, gdzie na 290 zajęciach spotkało się ponad 6 500 uczniów.