Lista aktualności Lista aktualności

Nagroda za leśną edukację

Pilska Izba Gospodarcza uhonorowała nagrodą im. Stanisława Staszica Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w kategorii odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska. Nadleśnictwo otrzymało nagrodę za prowadzoną działalność edukacyjną.

W siedzibie Nadleśnictwa, gdzie mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej, odbywają się spotkania w bogato wyposażonej w środki dydaktyczne zielonej klasie lub w wiacie na powietrzu. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą leśnicy wykorzystują sprzęt multimedialny, który zakupili dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dzięki staraniom leśników ośrodek stale się rozwija i oferuje coraz to nowsze możliwości poznawania lasu. Spotkania z leśnikami prowadzone są również w Punkcie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Szkółce Leśnej w Dobrzycy.

Jednak najlepsze zajęcia dla dzieci i młodzieży to te przeprowadzone w lesie, podczas wycieczek, szczególnie w rezerwacie przyrody „Kuźnik”. Pracownicy nadleśnictwa odwiedzają także przedszkola i szkoły, by rozmawiać z dziećmi o lesie.

Tematykę zajęć leśnicy dostosowują do zagadnień proponowanych przez opiekuna. Edukujący starają się, aby uczestnicy czynnie brali udział w spotkaniu.
Leśni edukatorzy dzielą się swoją bogatą wiedzą przyrodniczo - leśną i pokazują las z zupełnie innej perspektywy – to dlatego chętnych na zajęcia w lesie nie brakuje.