Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy zbudowali most na rzece Korytnicy

Nowoczesny most sprawi, że dojazd karetki, straży pożarnej czy policji z Kalisza Pomorskiego do okolicznych wsi położonych za rzeką będzie o wiele szybszy i pozwoli ich mieszkańcom skrócić dojazd do miasta nawet o 40 km. Przeprawa na rzece Korytnicy będzie służyć także do wywozu drewna z terenu Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.

- Jest to jedyna przeprawa mostowa, z której mogą korzystać pojazdy wysokotonażowe. Otwiera to nowe możliwości komunikacyjne, rozwojowe oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin Tuczno oraz Kalisz Pomorski, zwłaszcza dla peryferyjnie położonych miejscowości jak Ponikiew, Płociczno, Sadowo – wyjaśnia Hubert Kozak nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, inwestora projektu. - Możliwość przekierowania części  transportu drewna na osi Kalisz Pomorski – Mirosławiec, oraz Kalisz Pomorski – Tuczno wpłynie na bezpieczeństwo ruchu na drodze krajowej nr 10, oraz znacznie skróci czas
i odległość transportu, co wpłynie korzystnie na środowisko.         

Jednak nie tylko dlatego ten most jest taki wyjątkowy. Powstał w miejscu starego drewnianego mostu, który został zbudowany przez Lasy Państwowe w ramach prowadzonych w latach ’80 XX w. ćwiczeń wojskowych. Przez prawie 40 lat spełniał swoje funkcje, lecz gdy most zaczął stwarzać niebezpieczeństwo dla osób, które się po nim poruszały nadleśniczy podjął decyzję o rozebraniu go. Leśnikom zależało na tym, aby nowy most był lekki, wytrzymały i zbudowany z ekologicznych materiałów. Udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu blachy falistej współpracującej z gruntem zasypowym, która pozwoliła do niezbędnego minimum ograniczyć ingerencję
w środowisko. Taka technologia wykorzystywana jest przy budowie przejść dla zwierzyny i mostów na autostradach. Jest również tańsza od klasycznej konstrukcji żelbetowej. Większość (ok. 90 %) surowców, z których został zbudowany most to materiały naturalne, tj. drewno, kamienie i kruszywa. Parametry mostu zostały dobrane w sposób zapewniający dostateczną przepustowość dla wód wezbraniowych, jak również zmniejszających ryzyko zatamowania przepływu przez rumosz drzewny.   
- Dodatkowym argumentem za wybraniem takiej konstrukcji było zapewnienie swobodnego ruchu turystycznego na rzece Korytnicy – informuje Hubert Kozak.
- Docelowo na południowym brzegu będzie zlokalizowana binduga dla kajaków. Rzeka Korytnica jest ciekiem o długości 38 km, rzeką o niezwykłych walorach przyrodniczych, biorąca początek w okolicach miasta Mirosławiec, wijąc się przez uroczyska Puszczy Drawskiej uchodzi do Drawy w okolicach miejscowości Bogdanka. – tłumaczy nadleśniczy.      

- Ten most mógł powstać dzięki realizowaniu przez Lasy Państwowe gospodarczej funkcji lasu. – stwierdził Andrzej Brusiło dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Pozyskanie drewna umożliwiło sfinansowanie tej realizacji,
a także pozwala wspierać lokalne samorządy poprzez budowę infrastruktury drogowej, turystycznej i  edukacyjnej oraz prowadzić szeroko pojętą ochronę przyrody.

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie realizacji w Lasach Państwowych
z wykorzystaniem środków związanych z Funduszem Leśnym wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną.

Koszt inwestycji wyniósł 1 228 271,47 zł z czego 975 500,00 zł stanowił udział Funduszu Leśnego.
Wykonanie inwestycji wspólnie z innymi jednostkami i organizacjami to niełatwy proces. Wymaga to połączenia zarówno sił, jak i środków pochodzących z wielu źródeł, co znacznie zwiększa ilość procedur i dokumentacji. Mimo wszystko dla osiągnięcia wymiernych efektów, takich jak budowa przyjaznego środowisku
i przydatnego społeczeństwu mostu warto taką współpracę podjąć.