Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy wyremontowali drogę powiatową

Ostatni etap Transpuszczańskiej trasy na odcinku Człopa – Golin jest już dostępny do ruchu dzięki wspólnej inwestycji Lasów Państwowych i Powiatu Wałeckiego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2304Z i 2305Z o długości 4,81 km dotyczyła pokrycia nawierzchnią asfaltową, poszerzenia jezdni do 5 m szerokości oraz utwardzenia pobocza. Koszt drogi w 95 procentach pokryło Nadleśnictwo Człopay Lasy Państwowe.
Przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla mieszkańców gminy oraz innych uczestników ruchu, a także do lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych, gminnych i prywatnych. Wspólna inwestycja zapewni również sprawną realizację zadań związanych z gospodarką leśną.           
Remont drogi to efekt porozumienia Nadleśnictwa Człopa i Powiatu Wałeckiego dotyczącego trasy Tanspuszczańskiej przebiegającej przez tereny Powiatu Wałeckiego oraz Nadleśnictwa Człopa, Nadleśnictwa Głusko i Drawieńskiego
Parku Narodowego.