Lista aktualności Lista aktualności

Las strażnikiem śladów przeszłości

Ponad dwieście osób wzięło udział w seminarium „Las strażnikiem śladów przeszłości”, które odbyło 17 maja 2018 roku w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Seminarium zorganizowała Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Pile w związku z przypadającą w tym roku 100- rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresatami prelekcji przygotowanych przez organizatorów byli uczniowie i kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz edukatorzy leśni ze wszystkich nadleśnictw pilskiej dyrekcji.
Spotkanie otworzył Marian Wiśniewski, zastępca dyrektora RDLP w Pile. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących historii regionu pilskiego oraz roli leśników w walce o niepodległość i kształtowanie Państwa Polskiego.
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile, Roman Chwaliszewski, wygłosił wykład „Las strażnikiem śladów przeszłości północnej Wielkopolski”, w którym zapoznał słuchaczy z historią pilskich lasów, sięgając od czasów przedrozbiorowych aż do zakończenia II wojny światowej.
O czasach jeszcze wcześniejszych opowiedziała Romualda Bartkowiak, archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Pile, w prezentacji "Las pełen pradziejów. Wybrane odkrycia archeologiczne na obszarze  RDLP w Pile".
Prezentacje dotyczące regionu przedstawili edukatorzy leśni z pilskich nadleśnictw. Marzena Kryza z Nadleśnictwa  Podanin zaprezentowała "Sylwetki leśników ziemi pilskiej w walce o Niepodległą 1883 - 1973”, Marta Drzewiecka z Nadleśnictwa Trzcianka w prezentacji „O Bukach granicznych Księstwa Warszawskiego” nawiązała do drzew - niemych świadków biegu wydarzeń oraz losów naszego narodu na przestrzeni minionych stuleci.
„Walki powstańcze na terenie wsi Rosko i Wrzeszczyna w lutym 1919 r.” przedstawiała Monika Pikuła z Nadleśnictwa Potrzebowice, a Bartłomiej Sijka z Nadleśnictwa Złotów omówił „Miejsca pamięci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Domek myśliwski Stebionek oraz Lipy Marszałka Piłsudskiego”.
Na zakończenie seminarium Małgorzata Plata z Nadleśnictwa Kaczory przedstawiła prezentację „Wspomnienie Kaprala Piotra Konieczki na 100-lecie odzyskania niepodległości” – pierwszego poległego w Wielkopolsce obrońcy polskich granic podczas II wojny światowej.