Lista aktualności Lista aktualności

Łączą nas drzewa i łączy nas troska o lasy

Druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” odbyła się 5 maja.

Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, mówi:
–  Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30 proc. powierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić drzewa, bo to one są kluczowym elementem zielonej infrastruktury naszego kraju.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra 5 maja wspólnie, z naszymi gośćmi sadziliśmy młode pokolenie drzew. W miejscu wcześniej wyciętego drzewostanu, po uprzątnięciu i przygotowaniu gleby sadzone były młode lasu. Akcja  odbywała się pod czujnym okiem leśników. Wspólnie posadziliśmy 1000 szt. sadzonek sosny.

W ubiegłym roku na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile posadzono 26 mln młodych drzew, na powierzchni 3 200 ha. Najwięcej posadzono młodych sosen, buków, dębów, grabów i klonów. Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości
o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy.


¾ lasów w kraju znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą gospodarkę leśną, uwzględniającą potrzeby przyrody, ludzi oraz gospodarki. Niebagatelne zasoby leśne znajdują się też w rękach prywatnych.


– Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lasu, wspólna troska o lasy jest dla nas, leśników celem nadrzędnym. Drzewa zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, są także miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt mię w lesie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie – mówi Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych.

 

Dziękujemy za wspólna pracę i miłą atmosferę w czasie akcji "Łączą nas drzewa".