Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja pt. ”Pszczoły w polskich lasach – szanse, wyzwania, zagrożenia” już za nami.

15 lutego b.r. w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj- Zamek odbyła się Konferencja pt. ”Pszczoły w polskich lasach – szanse, wyzwania, zagrożenia”. Organizatorem konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło, podkreślając, iż jest to bardzo ważne spotkanie, które ma służyć wymianie doświadczeń i wiedzy związanej z propagowaniem potrzeb i sposobów ochrony pszczół w Lasach Państwowych.

Pan Dyrektor przekazał podziękowania od Anny Moskwy Minister Klimatu i Środowiska, dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych, którzy podejmują działania na rzecz ochrony pszczół i przyczyniając się do powrotu bartnictwa do lasów. Serdeczne życzenia i list z podziękowaniami za zaproszenie do udziału w konferencji przesłał Edward Siarka Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pełnomocnik Rządu ds.Leśnictwa i Łowiectwa.

Dyrektor przywitał wszystkich zaproszonych gości i prelegentów, wśród których byli m.in.: Mariusz Błasiak naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego DGLP, prof. dr hab. Piotr Łakomy dziekan Wydziału Leśnego Technologii Drewna w Poznaniu, Paweł Bilski dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Tadeusz Wagner dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Szczecinku, prof. dr hab. Krystyna Czekońska z Wydziału Hodowli i Biologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Mariusz Tylicki z ZOL w Szczecinku oraz przedstawiciele kół pszczelarskich m.in.: Wiesław Zmitrukiewicz, Tomasz Berndt, Ireneusz Piątek, Ryszard Kaczmarek, Piotr Gutsche, Zenon Nowak, Henryk Kania i Paweł Ziemann. Przedstawiciele Fundacji Pomocy Człowiekowi i Środowisku „Humana Divinis" w Toruniu w osobach Ks. Eugeniusza Marciniaka, Stefanii Moraczewskiej i Haliny Jakubowskiej oraz Marta Konek dyrektor Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.

Wygłoszonych zostało dziesięć referatów w trzech blokach tematycznych.

W pierwszym bloku tematycznym swoje referaty wygłosili Mariusz Błasiak naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego DGLP Działalność rozwojowa PGL LP, prof. dr hab. Krystyna Czekońska Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Ilościowe wykorzystanie zasobów pokarmowych przez pszczołę miodną na obszarach z dominującym udziałem lasów, Jacek Kulpiński nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Udostępnienie obszarów leśnych właścicielom rodzin pszczelich.

W drugim bloku tematycznym wygłoszono następujące referaty, Bogdan Fleming dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu Wsparcie rynku produktów pszczelich w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Walenty Pawłowski z Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży Pasieka rodzinna na przełomie wieków, Sebastian Niezborała leśniczy Leśnictwa Dębina z Nadleśnictwa Krzyż Wiedza pszczela las wybiera.


Trzeci blok tematyczny rozpoczął dr Paweł M Owsianny z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile Pszczoły miodne a dzikie pszczoły. Czy jedne zagrażają drugim?, Paweł Kałużyński nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica Pszczelarstwo na terenie Nadleśnictwa Płytnica, Andrzej Pazura leśniczy Leśnictwa Jasień z Nadleśnictwo Spała Znaczenie warsztatów bartniczych w praktyce leśnej oraz Bożena Wola z Fundacji Pszczoła Fundacja Pszczoła – działania.


Konferencję zakończył Mariusz Błasiak naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego DGLP dziękując wszystkim obecnym za dyskusje,za dobrego ducha, który towarzyszył podczas spotkania.


Na tym konferencję zakończono.

Transmisja dostępna jest na kanale You Tube pod linkiem: https://youtu.be/i3WUhP7-m2o