Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia strażackie w Nadleśnictwie Okonek – POLIGON 2018

W dniu 15 maja br. na terenie Nadleśnictwa Okonek, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem POLIGON 2018 dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów powiatu złotowskiego, pilskiego i szczecineckiego.

   Łącznie w działaniach zaangażowanych było 29 samochodów (9 PSP) w tym 8 samochodów typu GBA, 8 samochodów typu GCBA, 6 samochodów typu GLM i 7 pojazdów operacyjnych, kwatermistrzowskich i rozpoznawczo-ratowniczych, 128 strażaków w tym 31 funkcjonariuszy z KP PSP Złotów, KP PSP Szczecinek i KP PSP Piła, których wspierało 97 druhów z jednostek OSP z Lotynia, Okonka, Lipki, Jastrowia, Świętej, Zakrzewa, Tarnówki, Krajenki, Blękwitu, Sypniewa, Podgajów, Lędyczka, Łąkie, Zalesia, Ługów, Radawnicy, Pniewa, Podróżnej i Miasta Bornego Sulinowa. Całość realizowanych działań wspierana była na bieżąco przez służby leśne Nadleśnictwa Okonek, Policję oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył osobiście wicestarosta złotowski Pan Daniel Sztych.

Działania obejmowały koncentrację sił i środków w miejscowości Borucino, dysponowanie kolejnych plutonów do gaszenia pozorowanego pożaru lasu oraz do zorganizowania zaopatrzenia w wodę przy wykorzystaniu naturalnych punktów czerpania wody. Działania prowadzone były nieprzerwanie przez cztery godziny bezpośredniej akcji, w toku, których doskonalono zasady organizacji łączności, dostarczanie wody na duże odległości metodą przepompowywania i dowożenia, tworzenie buforów wodnych jak również bezpośredniego rozpoznawania kompleksu leśnego poprzez wykorzystanie wskazanych dojazdów pożarowych i innych elementów infrastruktury, stanowiących zabezpieczenie operacyjne danego kompleksu leśnego.

W trakcie podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń , w którym uczestniczył m.in. także przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Pile Pan Sławomir Majewski Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, podkreślano istotną rolę współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją Lasów Państwowych w zakresie zabezpieczania kompleksów leśnych przed pożarami.

Opracowano na podstawie http://www.zlotow.psp.wlkp.pl/

Zdjęcia: Adam Stangreciak