Lista aktualności Lista aktualności

CP LP Goraj-Zamek Modernizacją Roku 2017

Zabytkowa Masztalarnia w Goraju zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017 w kategorii "Obiekty Edukacyjne"

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek
Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017
w kategorii „Obiekty Edukacyjne”

24 sierpnia 2018 r w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017.

Idea przewodnia konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa to m.in. „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 540 obiektów, spośród których do finału obejmującego dwanaście kategorii dotarły 53 inwestycje budowlane, w tym cztery leśne bądź z leśnictwem związane.

Tytuł „Modernizacji Roku 2017” w kategorii „Obiekty edukacyjne” przyznano Nadleśnictwu Krucz „za inwestycję obejmującą przebudowę i modernizację zabytkowej Masztalarni i dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego Centrum Promocji Lasów Państwowych, umożliwiającej także prowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska, zgodnych z hasłem „Poznać, przeżyć, zrozumieć”.

Inwestycja ta, przebudowa i modernizacja zabytkowej Masztalarni w Goraju - Zamku na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państowych Goraj-Zamek uhonorowana została również nagrodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

List do uczestników tegorocznego konkursu - inwestorów projektantów i wykonawców skierował premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek.

Konkursowi patronuje m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także placówki naukowe w Polsce.

Więcej informacji o konkursie i finalistach znajdziecie Państwo tutaj.