Lista aktualności Lista aktualności

Rekomendacja do utrzymania certyfikatu PEFC

W dniach 14-16 marca 2022 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przeprowadzono okresowy audyt PEFC.

Celem audytu było potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania gospodarką leśną ze standardem PEFC w RDLP w Pile.

Audytorzy skontrolowali dokumentację w biurze RDLP oraz całokształt działań podejmowanych w ramach gospodarki leśnej w Nadleśnictwach Wałcz, Jastrowie i Potrzebowice.

Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody, stan zachowania siedlisk przyrodniczych.

Na spotkaniu zamykającym audyt, rekomendowano utrzymanie certyfikatu zarejestrowanego pod numerem certyfikat PEFC - CSL/1182/2021 i obowiązującego do 29 stycznia 2024 roku.