Lista aktualności Lista aktualności

"Leśna nawigacja" dla strażaków

30 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się przekazanie urządzeń nawigacyjnych AutoMapa strażakom z powiatu złotowskiego.

Urządzenia nawigacyjne wyposażone w opracowaną w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, pierwszą w Polsce „nawigację leśną” przekazano podczas narady operacyjnej pn. „Na straży wielkopolskich lasów” do jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej funkcjonujących w powiecie złotowskim.
W naradzie, której przewodniczył komendant powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak, uczestniczyli m.in.  Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Sławomir Majewski, Nadleśniczowie Nadleśnictw Lipka i Złotów, druhowie z dwudziestu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, kadra kierownicza złotowskiej komendy a także Jacek Jutrzenka- Trzebiatowski, prezes Fundacji Bezpieczny Powiat.
Powszechne korzystanie z AutoMapy przez jednostki gaśnicze państwowej i ochotniczej straży pożarnej przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu do pożaru i umożliwia samodzielne poruszanie się po obszarach leśnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Urządzenia stanowić będą wyposażenie łącznie 28 pojazdów pożarniczych jednostek OSP i PSP. Zostały zakupione przez Fundację Bezpieczny Powiat ze środków przekazanych przez nadleśnictwa z terenu powiatu złotowskiego (Jastrowie, Lipka, Okonek i Złotów). Realizowane wspólne działania Administracji Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią niepodważalny fundament w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych na obszarach leśnych w imię troski, bezpieczeństwa i dbałości o wspólne dobro, jakim są nasze lasy.