Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
67 212 48 44
67 212 48 44

ul. Kalina 10

64-920 Piła

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Damian Szcześniak
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Sławomir Kmiecik
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Janusz Perkowski
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Sekretariat

Alicja Tadych
Specjalista ds. promocji
Tel.: 67 212 48 44 w. 811; kom. +48 539 916 425

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Małgorzata Grzelak
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: 67 212 48 44 w. 828
Jacek Krawczyński
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Tel.: 67 212 48 44 w. 862

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Chirrek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: 67 212 48 44 w. 815
Sławomir Majewski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: 67 212 48 44 w. 870
Ryszard Wojciechowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 67 212 48 44 w. 873

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Teofil Stępień
Główny Księgowy
Tel.: 67 212 48 44 w. 849
Zenon Graś
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Tel.: 67 212 48 44 w. 861
Dawid Jankowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: 67 212 48 44 w. 836

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Michał Drews
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 67 212 48 44 w. 823
Karol Róg
Kierownik Zespołu ds. inwestycji i remontów
Tel.: 67-212-48-44 w.813
Edward Baron
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: 67 212 48 44 w. 854
Antoni Łosoś
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: 67 212 48 44 w. 869
Magdalena Lubińska
Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Turystyki
Tel.: 67 212 48 44 w. 827

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Lewandowska
Inspektor Ochrony Danych