Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

67 212 48 44

67 212 48 44

rdlp@pila.lasy.gov.pl

ul. Kalina 10

64-920 Piła


Wyświetl większą mapę

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Ryszard Standio

67 212 47 93

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Sławomir Kmiecik

67 212 47 93

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Perkowski

67 212 47 93

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Marian Wiśniewski

67 212 47 93

email

Sekretariat

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju