Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

67 212-48-44

67 212-64-44

rdlp@pila.lasy.gov.pl

ul. Kalina 10

64-920 Piła


Wyświetl większą mapę

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Ryszard Standio

67-212-47-93

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Sławomir Kmiecik

67-212-47-93

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Perkowski

67-212-47-93

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Marian Wiśniewski

67-212-47-93

email

Sekretariat

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju