Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Pile może poszczycić się posiadaniem certyfikatów PEFC oraz FSC Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Certyfikaty stanowią potwierdzenie, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Certyfikat FSC został przyznany w 2013 roku w oparciu o audyt przeprowadzony przez firmę SGS. Kontrola obejmowała analizę dokumentacji prowadzonej przez nadleśnictwa i biuro RDLP w Pile oraz lustrację terenową w nadleśnictwach Zdrojowa Góra, Jastrowie i Kalisz Pomorski. Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody oraz jakość prac leśnych wykonywanych przez zakłady usług leśnych i ich relacje z nadleśnictwami.
Certyfikat przyznany RDLP w Pile został zarejestrowany pod numerem SGS-FM/COC-004337 i daje prawo do posługiwania się logo FSC przez kolejne pięć lat. Certyfikat obejmuje wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP w Pile.

     


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile posiada również  certyfikat PEFC - BVCPL/PEFCFM/01. Przyznanie certyfikatu potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej zgodnej z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów, określonymi w Dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska. Certyfikat ważny jest od 30.01.2018 r. do 29.01.2021 r.