Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie w sprawie kolejnego zintegrowanego PAD

1 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu zostało zawarte porozumienie, które zmienia zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej lasów na terenie powiatu wałeckiego. Będzie to już czwarty Zintegrowany Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny (PAD) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Porozumienie, przy kontrasygnacie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszarda Standio zostało zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kapitanem Maciejem Mleczarkiem, a nadleśniczymi nadleśnictw: Wałcz - Tomaszem Partyką,  Mirosławiec - Pawłem Olszackim, Człopa - Wiesławem Kaczmarkiem, Tuczno - Marcinem Majchrzakiem, Płytnica -  Pawłem Kałużyńskim. Od marca 2019 r.  w stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu  będzie znajdował się wspólny punkt alarmowo-dyspozycyjny dla 5 nadleśnictw. W punkcie tym prowadzona będzie obserwacja terenów leśnych. Zintegrowany system wykrywania i alarmowania o pożarach lasu będzie się opierał na  sześciu kamerach HD, przy jednoczesnej pracy dwóch dyżurnych  zintegrowanego PAD.
Będzie to już czwarty Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Od 2013 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Pile funkcjonuje już „Zintegrowany system obserwacji terenów leśnych" na obszarze nadleśnictw Zdrojowa Góra i Kaczory, które zarządzają lasami na terenie powiatu pilskiego. Wiosną 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie uruchomiono zintegrowany PAD dla nadleśnictw: Jastrowie, Lipka, Okonek i Złotów. Na początku 2017 roku uruchomiony został zintegrowany PAD w JRG w Trzciance dla dwóch Nadleśnictw: Trzcianka i Krzyż.
Połączenie w jednym miejscu punktów alarmowo-dyspozycyjnych Lasów Państwowych i stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej znacznie skraca czas przepływu informacji o zdarzeniach, niezależnie od miejsca ich powstania, wskazując jednocześnie jego lokalizację i sposób dojazdu. Możliwość ciągłego podglądu obrazu z kamer również przez funkcjonariuszy PSP ułatwia im podejmowanie decyzji o dysponowaniu jednostek gaśniczych,  usprawnia współdziałanie leśników i strażaków w zakresie monitoringu obszarów leśnych, wykrywania zagrożeń,  kierowania sił i środków do miejsca wystąpienia pożaru oraz jego gaszenia.
Całość kosztów utworzenia i utrzymania Zintegrowanych Punktów Alarmowo - Dyspozycyjnych poniosą Lasy Państwowe.