Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat FSC utrzymany

Na przełomie roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przeprowadzono okresowy audyt FSC.

W  trakcie audytu sprawdzano zgodność sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na terenie RDLP w Pile ze standardami FSC. Audytorzy skontrolowali dokumentację w biurze RDLP oraz całokształt prowadzonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwach Tuczno i Człopa.

Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody oraz jakość prac leśnych wykonywanych przez zakłady usług leśnych i ich relacje z nadleśnictwami.

Na spotkaniu zamykającym audyt, rekomendowano utrzymanie certyfikatu zarejestrowanego pod numerem SGS-FM/COC-004337 i obowiązującego do 9 marca 2023 roku. 

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie
z międzynarodowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.