Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Z rodziną do lasu

Z rodziną do lasu

"Z rodziną do lasu" to tytuł konferencji metodycznej połączonej z warsztatami, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile wraz z Nadleśnictwami Durowo, Kaczory i Krucz.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i ma na celu prezentację zasobów dydaktycznych nadleśnictw oraz ośrodków edukacji leśnej  w RDLP w Pile, dostępnych dla nauczycieli, rodziców i uczniów.