Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Oszczędzamy energię

Oszczędzamy energię

„Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Informacje dotyczące kampanii dostępne są na stronie:  http://energieoszczedzamy.gov.pl

Lasy Państwowe także włączają się w działania poprawiające bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zapewniające samowystarczalność energetyczną naszej organizacji. Od roku 2017 realizowane są projekty rozwojowe, których celem jest m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W latach 2017-2021 Lasy Państwowe przeprowadziły termomodernizację 135 obiektów,
a moc założonych w tym okresie instalacji OZE wyniosła 2,7 MW.

Więcej o projektach rozwojowych można dowiedzieć się na stronach:
https://www.ckps.lasy.gov.pl/projekty-energetyczne-lp
https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe