Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki przetargu

Wyniki przetargu.

OGŁOSZENIE

 

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennego składnika majątkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Pile w dniu 24.05.2023 r.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

 

Cena sprzedaży

(zł)

1

N62/1521

Smartfon Apple iPhone 13 Pro M

2021

5000,00

-

 

 

Przedmiotem przetargu był niskocenny składnik majątku wyszczególniony  w powyższej tabeli. Na powyższy sprzęt nie została złożona żadna oferta.