Wydawca treści Wydawca treści

Historia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile utworzono 1 stycznia 1978 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Grunty będące w zasięgu administracyjnym Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile położone były na terenie 4 województw – pilskiego, poznańskiego, słupskiego i koszalińskiego , ich powierzchnia wynosiła 307 228 ha.

W skład nowej jednostki LP weszło  14 nadleśnictw: Człopa, Durowo, Jastrowie, Krzyż, Mirosławiec, Lędyczek, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka, Wałcz, Wyrzysk, Zdrojowa Góra i Złotów oraz Ośrodek Transportu Leśnego i Zespół Składnic Lasów Państwowych (oba w Trzciance).Na siedzibę nowego okręgowego zarządu wybrano  Kalinę – zalesioną dzielnicę Piły. 

Trudny początek

Nowy okręgowy zarząd musiał prawie z marszu  uporządkować gospodarkę leśną na znacznej, bo liczącej ogółem 335 tysięcy hektarów powierzchni, w tym 307 tysięcy hektarów lasów nie licząc innych przejętych gruntów i użytków.

Dwie pierwsze zimy, ta z przełomu 1978/1979 roku i  kolejna  z 1979/1980 roku, przy wystąpieniu na znacznym obszarze obfitych opadów śniegu w połączeniu z falą ostrych i długotrwałych mrozów, spowodowały znaczne straty w młodych drzewostanach. Klęska śniegołomów w poszczególnych nadleśnictwach OZLP w Pile objęła obszary od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów lasu.

Zastępca Dyrektora OZLP w Pile A. Przybylski na powierzchni uszkodzonej przez śnieg - 1979 rok.

Jeszcze nie dobiegły końca prace porządkowe związane z usuwaniem skutków zimy stulecia, gdy w pilskich lasach pojawiło się kolejne zagrożenie. W drugim roku istnienia okręgowego zarządu wybuchła gradacja brudnicy mniszki, groźnego szkodnika drzewostanów iglastych zwłaszcza świerkowych.

W 1981 roku na mocy Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych przeprowadzona została wielkoobszarowa inwentaryzacja posuszu. Na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile jej wyniki wskazały na konieczność wycięcia ponad miliona metrów sześciennych drewna. Była to ilość przekraczająca prawie dwukrotnie ówczesne roczne pozyskanie drewna we wszystkich nadleśnictwach OZLP w Pile.

Zmiany organizacyjne

Pierwsze zmiany administracyjne w nowym okręgu przeprowadzone zostały już w połowie 1978 roku. W czerwcu tegoż roku powołany został do życia Ośrodek Remontowo-Budowlany Lasów Państwowych z siedzibą w Pile.

Następna zmiana miała miejsce 1 stycznia 1979 roku, kiedy to powołana została nowa leśna jednostka organizacyjna – Nadleśnictwo Wronki. Tym sposobem zmniejszono powierzchnię Nadleśnictwa Potrzebowice, które było do tej pory kolosem o powierzchni przekraczającej 30 tysięcy hektarów.

Znaczny wzrost zadań gospodarczych i konieczność poprawy zarządzania dużym kompleksem leśnym, jakim jest Puszcza Notecka spowodowały, że z dniem 1 lipca 1984 roku dyrektor OZLP powołał do życia kolejną jednostkę organizacyjną – Nadleśnictwo Krucz.

Racjonalizacja powierzchni podległych nadleśnictw doprowadziła w krótkim czasie do powstania kolejnej jednostki. Od dnia 1 stycznia 1985 roku rozpoczęło działalność Nadleśnictwo Lipka utworzone z terenów leśnych administrowanych do tej pory przez nadleśnictwa Złotów i Okonek.

1 lipca 1986 roku powstało Nadleśnictwo Tuczno usytuowane między nadleśnictwami Człopa i Mirosławiec, utworzone z terenów administrowanych do tej pory przez nadleśnictwa: Człopa, Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz.

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile, zgodnie z Ustawą o lasach, z dniem 1 stycznia 1992 roku przekształcono w Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Od 1 stycznia 1993 roku rozpoczęły działalność dwa nowe nadleśnictwa: Nadleśnictwo Biała z siedzibą w Trzciance i Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji. Nadleśnictwo Biała powstało z części terenów nadleśnictw Trzcianka, Tuczno i Zdrojowa Góra natomiast Nadleśnictwo Płytnica wyodrębniono z terenu nadleśnictw Jastrowie i Wałcz.

W sierpniu 1992 roku na terenie Puszczy Noteckiej wybuchł pożar, który spowodował spalenie się obszaru leśnego o powierzchni łącznie około 6000 ha

W sierpniu 1992 roku na terenie Puszczy Noteckiej wybuchł pożar, który spowodował spalenie się obszaru leśnego o powierzchni łącznie około 6000 ha. Rozległość pożaru spowodowała, że usuwanie szkód i odnawianie powierzchni trwało do 1996 roku. Prace te wykonywali pracownicy wszystkich nadleśnictw RDLP w Pile.

W tym roku dokonano również dość istotnych zmian w układzie jednostek podległych pilskiej dyrekcji. Z dniem 1 stycznia 2004 roku uległo likwidacji Nadleśnictwo Biała. Tereny, którymi zarządzało powróciły do poprzednich zarządców tj. nadleśnictw Tuczno, Trzcianka i Zdrojowa Góra. W połowie 2004 roku dokonano również likwidacji Zespołu Składnic LP w Trzciance.

Po takim uporządkowaniu spraw organizacyjnych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile nadzorowała 19 nadleśnictw. Nie trwało to jednak długo, gdyż w marcu 2004 roku, dokonano przejęcia Nadleśnictwa Kalisz Pomorski z RDLP w Szczecinku.

Aktualnie grunty będące w zasięgu administracyjnym RDLP Piła położone są na terenie 4 województw i 14 powiatów, ich powierzchnia wynosi 362 494 ha. Obecnie w obrębie Regionalnej Dyrekcji LP w Pile działalność prowadzi 20 nadleśnictw, w  ich skład wchodzi 212 leśnictw.