Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
67 212 48 44
67 212 64 78

ul. Kalina 10

64-920 Piła

p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Bartosz Michał Bazela
67 212 47 93
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Kamil Walenciuk
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Teofil Stępień
67 212 47 93

Sekretariat

Ewelina Łucyk
Specjalista ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 811

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Andrzej Mierzejewski
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 827
Jacek Krawczyński
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 862
Rafał Cieślak
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 810
Maria Bajsarowicz
Rzecznik prasowy
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 842
Dariusz Marchwiak
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 843

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Chirrek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 815
Sławomir Majewski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 870
Ryszard Wojciechowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 873
Michał Drews
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 823
Krzysztof Dymek
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych
phone-abbreviation: 606 947 943

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Małgorzata Grzelak
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 849
Agnieszka Wierzbicka - Manszewska
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 861
Dawid Jankowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 836
Dawid Hejman
Naczelnik Wydziału Administracji
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 840
Krzysztof Hak
Naczelnik Wydziału Informatyki
phone-abbreviation: 67 212 48 44 w. 854

Inspektor Ochrony Danych

Karolina Hutek
Inspektor Ochrony Danych