Asset Publisher Asset Publisher

Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Wieża przeciwpożarowa w Nadlesnictwie Podanin. Fot. S. Majewski


Celem projektu jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z powstawaniem pożarów w lasach na terenach zarządzanych przez PGL LP. Działania skupione będą na rozwoju systemów wykrywania i lokalizacji pożarów, wsparciu dla jednostek szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także budowie i modernizacji dostrzegalni przeciwpożarowych.

W ramach projektu na terenie RDLP w Pile zaplanowano:
    a) modernizację i rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
    b) zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów,
    c) budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych.

Kluczowe rezultaty projektu:
    a) zwiększenie powierzchni leśnej objętej monitoringiem i systemem wczesnego wykrywania zagrożenia,
    b) zmniejszenie średniej powierzchni pożarów na terenach zarządzanych przez PGL LP,
    c) zwiększenie ilości nowoczesnego sprzętu ułatwiającego lokalizację oraz wykrywanie pożarów w lasach.

Na terenie  RDLP w Pile w projekcie będą realizowane zadania 6 nadleśnictw: Krucz, Krzyż, Płytnica, Tuczno, Wałcz i Wronki.