Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennych składników majątkowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 22.07.2022 r.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

 

Cena sprzedaży

(zł)

1

N62/1219

Aparat komórkowy Samsung Galaxy A70

 

2020

170,00

190,00

2

N62/1222

Aparat komórkowy Samsung Galaxy A70

 

2020

170,00

200,00

 

 

Przedmiotem przetargu były niskocenne składniki majątkowe wyszczególnione w powyższej tabeli. Złożono 2 prawidłowo sporządzone oferty, w wyniku czego telefony zostały sprzedane za cenę podaną w tabeli.