Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych.

 


Opis przedmiotu:

 

Lp.

Numer inwentarza

Nazwa

Rok nabycia

Cena  wywoławcza (zł)

1

2330/808

Fotel obrotowy

2012

12,50

2

002833/808

Fotel obrotowy

2013

20

3

002679/808

Fotel obrotowy

2012

20

4

2456/808

Fotel obrotowy

2012

20

5

2486/808

Fotel obrotowy

2012

20

6

2553/808

Fotel obrotowy

2012

20

7

002711/808

Fotel obrotowy

2013

12,50

8

2533/808

Fotel obrotowy

2012

20

9

2303/808

Fotel obrotowy

2012

20

10

2444/808

Fotel obrotowy

2012

20

11

2564/808

Fotel obrotowy

2012

12,50

12

2500/808

Fotel obrotowy

2012

12,50

13

002712/808

Fotel obrotowy

2013

12,50

14

2508/808

Fotel obrotowy

2012

20

15

002733/808

Fotel obrotowy

2013

20

16

002734/808

Fotel obrotowy

2013

20

17

002758/808

Fotel obrotowy

2013

20

18

002817/808

Fotel obrotowy

2013

17,50

19

002757/808

Fotel obrotowy

2013

20

20

002790/808

Fotel obrotowy

2012

20

21

2418/808

Fotel obrotowy

2012

15

22

2400/808

Fotel obrotowy

2012

20

23

2501/808

Fotel obrotowy

2012

17,50

24

003412/809

Fotel obrotowy

2018

37,50

25

2249/808

Fotel obrotowy

2012

20

Wyceniane fotele są zbędne dla funkcjonowania jednostki ze względu na znaczne zużycie.

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup środków trwałych – przetarg na dzień 11.08.2022 r.”

 

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 11.08.2022 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 5.

 

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl

Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.