Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanej kasy pancernej.

Lp.

Numer inwentarza

Nazwa

Rok nabycia

 

Cena wywoławcza (zł)

1.

B49/19

Kasa pancerna

1978

125,00

Oferty pisemne na zakup ww. przedmiotu należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 13.06.2022 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 13.06.2022 r. do godz. 800.

Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 5.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.