Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

003199/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

262,50

2

003203/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

262,50

Wyceniany sprzęt jest wyeksploatowany, zużyty oraz zbędny dla jednostki ze względu na wieloletnie użytkowanie.

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.06.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5. Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl. Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania