Aktualności

W parku Zwierzyniec powstaje plac do interaktywnej edukacji wyposażony w tablice edukacyjne, ekspozycję "owoców leśnych", infrastrukturę edykacyjno-dydaktyczną m.in. ławki i stół oraz system oznaczania roślin.

Wydarzenia

Od 11 października pilscy leśnicy zapraszają na jedenaście treningów biegowych w ramach ogólnopolskiej akcji #BiegamBoLubięLasy.

Ogłoszenia

Wyniki przetargu.

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Aktem prawnym regulującym zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Zgodnie z treścią ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (niezależnie od formy własności).