Asset Publisher Asset Publisher

Wrzosy - żegnamy lato, witamy jesień

Mają piękne kolory, zdobią naturalne środowisko tworząc malownicze wrzosowiska. Jedno z nich znajduje się na terenie Nadleśnictwa Okonek. To Rezerwat przyrody „Wrzosowiska w Okonku”, który powstał w 2008 r. na terenie byłego poligonu wojskowego.

Siedlisko będące przedmiotem ochrony, a w szczególności wrzosowisko, powstało w związku ze sposobem użytkowania tych terenów w drugiej połowie XX wieku. Był tu czynny poligon wojskowy, gdzie ćwiczenia wojsk były realizowane wyjątkowo intensywnie. Czasami tego typu działania sprzyjają wykształceniu się cennych ekosystemów, które obecnie podlegają ochronie. Obszar ten jest objęty dwoma formami ochrony przyrody, a mianowicie jest to rezerwat przyrody „Wrzosowiska w Okonku” oraz obszar Natura 2000 Poligon w Okonku PLH300021.


Podstawowym zadaniem w ochronie tego typu siedlisk jest niedopuszczenie do ich zarastania przez drzewa i krzewy, oraz zapobieganie wieloletniemu zaleganiu martwych pozostałości wrzosu zwyczajnego, które ograniczają rozwój młodych roślin.
Wrzos to roślina miododajna, lecznicza oraz ozdobna. Pierwsze odmiany kwitną od połowy lipca, ale to wrzesień jest ich najpiękniejszym miesiącem, w październiku natomiast kończą swój spektakl.


Marian Cezary Abramowicz w wierszu pt. „Wrzos” pisał „…A ja gdybym mógł na tamten brzeg kwiat jakiś ze sobą wziąć, zabrałbym różowofioletowy, miododajny wrzos..”.

Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca wszystkich miłośników przyrody.