Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Jesień 22”

Strażnicy leśni wraz z pracownikami terenowymi nadleśnictw i policją, w dniach od 21 września do 8 października br. przeprowadzili akcję o kryptonimie „Jesień 22”.

Działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z lasu, ochronę zasobów przyrodniczych, edukację, a także egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych właściwych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.  
Służba leśna przy wsparciu policjantów patrolowała lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Przeprowadzili 554 kontroli. Najczęściej popełnianym wykroczeniem, odnotowywanym podczas akcji, był nielegalny wjazd pojazdami do lasów. Podczas działań stwierdzono 2 przypadki kradzieży drewna, nałożono 113 mandatów karnych udzielono 436 pouczeń oraz wylegitymowano 7 osób. W Nadleśnictwie Jastrowie patrol Straży Leśnej i Policji odnalazł, na terenie leśnym, skradziony samochód.


Akcja o kryptonimie „Jesień 22” miała charakter ogólnopolski. W całym kraju wzięło w niej udział prawie tysiąc strażników leśnych, w trakcie których wykryli ponad 12,5 tys. nieprawidłowości. Okazało się, że największym problemem w skali kraju jest nielegalny wjazd pojazdem do lasu – ponad 9,5 tysiąca przypadków. W