Asset Publisher Asset Publisher

Medal "Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis"

Miło nam poinformować, że dr inż. Andrzej Brusiło, dyrektor Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile otrzymał medal "Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis" .

Medal został nadany przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Medalem "Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis" wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Medal został wręczony podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego 18 listopada br.  

Serdecznie Panu Dyrektorowi gratulujemy .