Asset Publisher Asset Publisher

Byliśmy obecni na Dniach Ekologii na Zamku w Szczecinie

W dniach 16-17 września 2022 r. na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyły się Dni Ekologii w Szczecinie, podczas których Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zorganizowała swoje stoisko promocyjno-edukacyjne.

Stoisko zostało zorganizowane we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Szczecinie. Oprócz promocji „Dobre z Lasu” skupiono się również na wielu aspektach działalności Lasów Państwowych, takich jak:
1. wielofunkcyjność gospodarki leśnej,
2. działalność Ośrodków Hodowli Zwierzyny i zasady sprzedaży bezpośredniej dziczyzny,
3. działalność edukacyjną prowadzoną w nadleśnictwach.


Stoisko podzielono na kilka części, z czego każda z nich skupiała się na innej aktywności, po których ukończeniu otrzymywano pieczątki. Za zebranie wszystkich uczestnicy otrzymywali drobny upominek, taki jak torba, linijka czy inne przybory.


Blisko 7500 uczestników Dni Ekologii miało okazję do spróbowania wyrobów „Dobre z Lasu”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyroby z dziczyzny i leśne herbaty.