Lista aktualności Lista aktualności

Przekazaliśmy kolejne promesy

Każdego roku nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przekazują setki tysięcy złotych na cele społeczno - użyteczne.

18 maja br. zostały wręczone promesy z rąk wiceministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Pana Edwarda Siarki
i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pana dr inż. Andrzeja Brusiło.
W uroczystości brała udział Pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP.

W roku bieżącym ponad 6 000 000 zł zostanie przekazana w ramach umów na remonty dróg
w powiatach : wałeckim, chodzieskim i złotowskim oraz na przebudowę dróg w gminach : Budzyń, Wieleń, Drawsko, Lipka i Złotów. W ostatnich latach nadleśnictwa w RDLP w Pile przekazały na OSP ponad 450 000 zł.

Promesy odebrali:
•    Pan Mirosław Juraszka Starosta Powiatu Chodzieskiego w obecności Pana Damiana Szcześniaka nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia, którzy wspólnie będą realizowali projekt „Przebudowa drogi powiatowej Gębice-Wyszyny”,
•    Pan Bogdan Wankiewicz Starosta Powiatu Wałeckiego w obecności Pana Pawła Olszackiego nadleśniczego Nadleśnictwa Mirosławiec, którzy wspólnie będą realizować „Remont drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim” ,
•    Pan Ryszard Goławski Starosta Powiatu Złotowskiego w obecności Pana Tomasza Koniecznego nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów, którzy wspólnie realizować będą projekt „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kleszczyna - Skic”,
•    Pan Piotr Lach Wójt Gminy Złotów w obecności Pana Janusza Grabowskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka, którzy wspólnie realizować będą projekt „Naprawa drogi gminnej
w miejscowości Radawnica”
,
•    Pani Anna Orzechowska Sekretarz Gminy Lipka w obecności Pana Janusza Grabowskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka, którzy wspólnie realizować będą projekt „Naprawa drogi gminnej w miejscowości Lipka-Winiarnia”,
•    Pan Piotr Jankowski zastępca burmistrza Gminy Budzyń w obecności oraz Pana Damian Szcześniaka nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia, którzy będą realizować wspólny projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszynki - Etap III”,
•    Pan Bartosz Niezborała Wójt Drawska w obecności Pana Łukasza Grupińskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice, którzy wspólnie realizować będą projekt „Remont drogi gminnej gruntowej Piłka – Kamiennik”,
•    Pan Jan Jagiełka Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Bądecz w obecności Pana Tomasza Michnowicza nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory,
•    W zastępstwie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Mirosławiec Pan Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca w obecności Pana Pawła Olszackiego nadleśniczego Nadleśnictwa Mirosławiec,
•    Pan Robert Bartniczak Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Golce w obecności Pana Wojciecha Gdańca nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz,
•    Pan Marian Wilk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Piecnik w obecności Pana Pawła Olszackiego nadleśniczego Nadleśnictwa Mirosławiec.

Na pamiątkę spotkania wspólnie posadziliśmy dąb bezszypułkowy, w miejscu wybranym przez gospodarza terenu Pana nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz Stanisława Zalewskiego.