Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie zintegrowanego PAD w Szamotułach

10 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyła się uroczystość otwarcia Zintegrowanego Punktu Alarmowo–Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Wronki.

To już czwarty Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W punkcie tym prowadzona jest obserwacja terenów leśnych przy użyciu dwóch kamer wysokiej rozdzielczości (HD) zlokalizowanych na wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Wronki. Utworzenie Zintegrowanego PAD było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Fundusz Europejskiego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. W ramach w/w programu został zakupiony sprzęt do lokalizacji pożarów lasów , zmodernizowano dotychczasową dostrzegalnię ppoż. i wybudowano nową wieżę ppoż. na terenie Leśnictwa Chojno. Dodatkowo zamontowano automatyczny system wykrywania dymu Smoke Detection. To zaawansowane technologicznie narzędzie jest w stanie rozpoznać dym i zgłosić odpowiedni alarm tuż po jego pojawieniu się.
Połączenie w jednym miejscu Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych Lasów Państwowych i Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej znacznie skraca czas przepływu informacji o zdarzeniach, niezależnie od miejsca ich powstania, wskazując jednocześnie jego lokalizację i sposób dojazdu. Możliwość ciągłego podglądu obrazu z kamer również przez funkcjonariuszy PSP ułatwia im podejmowanie decyzji o dysponowaniu jednostek gaśniczych. Znacząco usprawnia to działanie leśników i strażaków w zakresie monitoringu obszarów leśnych, wykrywania zagrożeń,  kierowania sił i środków do miejsca wystąpienia pożaru oraz jego gaszenia.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli mł. brygadier Arkadiusz Przybyła – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, Józef Kwaśniewicz - Starosta Powiatu Szamotulskiego, Sławomir Kmiecik – zastępca dyrektora RDLP w Pile, pracownicy KP PSP w Szamotułach, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Szczecinku i Pile.
Całość kosztów utworzenia i utrzymania Zintegrowanych Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych poniosły Lasy Państwowe.