Lista aktualności Lista aktualności

O domach z drewna

Jak mieszkać w zgodzie z naturą? Czy budując dom, biurowiec lub blok wielokondygnacyjny można zadbać o klimat? O tym debatowano podczas konferencji „Polskie domy drewniane” zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Promocji Leśnictwa i Lasów Państwowych w Goraju uczestniczyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw budowlanych, tartaków, architekci oraz leśnicy.

         
Drewno to najbardziej ekologiczny surowiec. W budownictwie jest wykorzystywane od tysięcy lat. Obecnie dążymy do tego, by nasze domy były ekologiczne i energooszczędne. Jak można to osiągnąć? Rozwiązaniem tego dylematu może być projekt rozwojowy „Polskie domy drewniane” realizowany przez Lasy Państwowe. Ten temat przybliżył naczelnik Wydziału Infrastruktury z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Piotr Młynarczyk. Wskazał, że wiele budynków w Lasach Państwowych nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji. Mając na względzie to, że w drewnie magazynowany jest węgiel (co pozwala ograniczać emisję CO2), Lasy Państwowe dążą do budowy budynków na potrzeby gospodarki leśnej w technologii drewnianej. Zdając sobie sprawę z tego, że drewno jest najbardziej ekologicznym materiałem wykorzystywanym w budownictwie, dlatego wspierają innowacyjne rozwiązania wykorzystujące drewno jako materiał budowlany, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów publicznych. Przykładem takiego rozwiązania na terenie RDLP w Pile, które doczekały się realizacji są kancelarie leśniczego w Nadleśnictwach Podanin oraz Mirosławiec.     


O tym, jak niezwykłym surowcem jest drewno mówił podczas konferencji dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tłumaczył, że jest ono materiałem, który bardzo dobrze izoluje i trzyma ciepło i jest odporne na chemię. W zależności od zastosowania bardzo ważny jest dobór gatunku drewna pod kątem jego wytrzymałości na ściskanie, zginanie i skręcanie. Zabezpieczone w odpowiedni sposób jest niepalne. To budulec, który pozwala na tworzenie obiektów, których kształt ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Kolejnym atutem drewna jest to, że w porównaniu do węgla, ropy naftowej i minerałów, jego zasoby są w pełni odnawialne i to w dość krótkim czasie 60 – 100 lat. My ludzie ciągle uczymy się o drewnie czegoś nowego, odkryliśmy ponad 30 tys. jego zastosowań, między innymi to, jak budować przyjazne ludziom i przyrodzie domy oraz budynki wielkogabarytowe. 


Historię budownictwa drewnianego z punktu widzenia technologa drewna przedstawił dr inż. Andrzej Noskowiak z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Opowiadał o tym, że budownictwo drewniane to żadna nowość, tylko powrót do przeszłości udoskonalony o doświadczenie kolejnych pokoleń. Przedmioty z drewna służyły do zdobywania i przygotowywania pożywienia. Drewno było też podstawą w obronie przed napaścią lub niebezpieczną bronią. Drewniane, rzeźbione budowle są ozdobą każdej miejscowości. Budownictwo drewniane to nie tylko drewniane małe domki, domy z bali czy kancelarie leśniczego. Budownictwo drewniane to również duże budynki, zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej. Drewno jest nośnikiem naszej bogatej historii, świadkiem ważnych wydarzeń tych prywatnych i wielkiej wagi państwowej, bo potrafi przetrwać nawet kilkaset lat. To dzięki niemu tworzymy sztukę, muzykę i kulturę. Drewno to surowiec, który można wykorzystać prawie w stu procentach do budowy domu. Każda część drzewa ma swoje zastosowanie czy to w konstrukcji, w izolacji, ogrzaniu oraz wyposażeniu domu.     

   
O możliwościach wykorzystania materiałów drewnopochodnych w budownictwie użyteczności publicznej opowiadał Marcin Zboroń członek Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, firma Steico CEE Sp. z o.o. Wychwalał drewno za jego wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną, wysoką pojemność cieplną, dużą oporność elektryczną, izolację akustyczną oraz jako ogromny magazyn CO2. W budownictwie drewnianym wykorzystuje się nie tylko lite drewno. Dużą popularność zyskują wyroby drewnopochodne do tworzenia konstrukcji oraz izolacje budynków, tj. maty termoizolacyjne, izolację z włókna drzewnego i celulozy, belki dwuteowe, stabilne płyty termoizolacyjne, usztywniające płyty izolacyjne czy systemy uszczelniająco – klejące. Izolacja taka ma bardzo wysokie parametry i pozwala na ograniczenia kosztów ogrzewania budynku. Coraz częściej do budowy domów drewnianych wykorzystywane są prefabrykaty czy zabudowa modułowa. Przygotowanie gotowych elementów w fabryce pozwala na szybki i prosty montaż na posesji. Najnowsze technologie pozwalają jeszcze bardziej wzmocnić właściwości drewna, np. poprzez klejenie zyskuje ono większą wytrzymałość, co pozwala na wydłużenie drewnianych elementów konstrukcyjnych.


Realizację projektu związanego z budową siedziby nadleśnictwa Płońsk w technologii drewnianej przedstawił Tomasz Jóźwiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk. Nowy budynek będzie w pełni ekologiczny: wybudowany z drewna, z wykorzystaniem rekuperacji i zielonej energii (pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych).


 - Dlaczego domy drewniane, pomimo dostępności surowca, są takie drogie? – padały pytania z sali podczas późniejszej dyskusji. Okazuje się, że budownictwo drewniane cieszy się większym zainteresowaniem za granicą niż w Polsce. Producentów w naszym kraju nie ma tak wielu, dlatego wybierają rynki zbytu, które bardziej im odpowiadają. Polacy powoli się przestawiają na ekologiczne budownictwo pasywne, wyposażone w systemy własnej produkcji zielonej energii. Jeśli zainteresowanie takimi rozwiązaniami stale będzie rosło, wtedy lokalne firmy także zmienią charakter produkcji, a to z kolei spowoduje wzrost konkurencyjności. Potrzebne są także nowe rozwiązania w rodzimych zakładach przetwórstwa drzewnego.

 

Linia produkcyjna w Steico w Czarnkowie, gdzie powstają domy drewniane, którą zwiedzali uczestnicy konferencji, jest bardzo rozległa. Zaczyna się w miejscu składowania surowca drzewnego, prowadzi poprzez hale gdzie przeciera się drewno, gdzie trwa produkcja izolacji, modułów czy prefabrykatów. Oczywiście ogromną przestrzeń zajmują hale magazynowe. Podczas wycieczki do zakładu Steico w Czarnkowie zwiedzający na własne oczy zobaczyli jak z drewna, które zostało przywiezione z lasu, powstaje prawie cały dom (poza stolarką okienną, drzwiami i pokryciem dachowym). Od konstrukcji, poprzez ściany zewnętrzne i wewnętrze, izolacje ścian i budynku, do konstrukcji i ocieplania dachu. 90%  drewna, które przyjechało do zakładu zostało wykorzystane, by powstał dom. Pozostałe 10 % to odpady. Jeśli się dobrze zastanowić to i one mogą być w pełni zagospodarowane, np. do produkcji pelletu, by ogrzać dom, a resztki, takie jak kora, do wykorzystania w ogrodzie.
Podsumowując konferencję można stwierdzić, że drewno to w pełni odnawialny surowiec o szerokim wachlarzu zastosowań, który jest przyszłością budownictwa.