Lista aktualności Lista aktualności

Nabór do Zespołów Lokalnej Współpracy

Nabór do ZLW w nadleśnictwach Durowo, Krucz, Krzyż, Wronki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespoły będą powoływane w nadleśnictwach:

Durowo, Krucz, Krzyż i Wronki.

Zadaniem Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzenie dialogu społecznego, wymiany informacji, konsultowania projektów lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępniania. Prace zespołu prowadzone będą w czterech grupach interesariuszy: samorządowej, społecznej, naukowej i przedsiębiorców.

Nabór do Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzony w terminie do 20 lipca 2024 r.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz:

https://ankiety.pila.lasy.gov.pl/index.php/878277?lang=pl

QR kod:    

lub telefonicznie pod numerem:

- w Nadleśnictwie Durowo – 507 023 751

- w Nadleśnictwie Krucz – 785 906 908

- w Nadleśnictwie Krzyż – 602 656 461

- w Nadleśnictwie Wronki – 694 445 722, 694 445 717