Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs na mural z rybołowami

ZAPROJEKTUJ I NAMALUJ MURAL W CENTRUM PIŁY!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza konkurs, którego celem jest  wyłonienie najlepszego projektu muralu. Zostanie on wykonany na ścianie kamienicy przy
ul. Towarowej 4a-6a w Pile.

Mural powinien być artystyczną realizacją idei projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Ochrona rybołowa Pandion Haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.
Ma on pełnić rolę w budowaniu świadomości społecznej i wskazać istotę ochrony gatunkowej tego ptaka.

Partnerami przedsięwzięcia są: Lasy Państwowe, Enea Operator sp. z o.o. oraz Miasto Piła.

Zachęcamy wszystkich artystów do zapoznania się z Regulaminem i wzięcia udziału
w konkursie!

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - logotypy

Załącznik nr 2 - fot

Załącznik 3 Karta zgłoszenia

Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

Załącznik 5 Oświadczenie przekazania praw autorskich

Załącznik 6 Informacje dot. RODO 

Załącznik 7 Oświadczenie dotyczące napraw