Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja pt. ”Racjonalna gospodarka wodna – problemy, szanse, wyzwania”

2 grudnia b.r. w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj- Zamek odbyła się Konferencja pt. ”Racjonalna gospodarka wodna – problemy, szanse, wyzwania”. Organizatorem konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile razem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonał, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło, podkreślając, iż jest to bardzo ważne spotkanie, które ma służyć wymianie doświadczeń i wiedzy na tematy związane z racjonalnym gospodarowaniem wody.
Dyrektor przywitał zaproszonych gości i poprosił o zabranie głosu Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Podczas swojego wystąpienia Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński pochwalił wspólne inicjatywy podejmowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w kontekście małej retencji.

Wśród wielu znakomitych gości swoją obecnością zaszczycił nas prof.dr hab. Tomasza Zawiła-Niedźwiecki, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Na konferencji byli obecni zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr inż. Ireneusz Niemiec oraz zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Marcin Chirrek.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie W Poznaniu, dr inż. Bogumił Nowak, zwrócił uwagę, na wspólne inwestycje Lasów Państwowych i Wód Polskich, dotyczące projektów małej retencji.  "Wody, nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach tylko zapożyczyliśmy od naszych wnuków"- powiedział dr Bogumił Nowak.

"Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody,dlatego warto na temat racjonalności gospodarowania wodą, rozmawiać" - powiedzał dr inż. Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Wygłoszonych zostało dziewięć referatów w trzech blokach tematycznych.

W pierwszym bloku tematycznym swoje referaty wygłosili:

  • dr Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych w rejonie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu.
  • dr inż. Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Mała retencja pomocą w złagodzeniu skutków suszy - zadania strategiczne w regionie wodnym Noteci.
  • mgr inż. Paweł Blazer, mgr inż. Andrzej Kowalski Pracownia Przyrodnicza NATURA Olga Kowalska, Mała retencja w lasach w praktyce projektowej.

W drugim bloku tematycznym swoje referaty wygłosili:

  • mgr inż. Jarosław Kowalczyk, Starszy Specjalista ds. OOŚ w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,  Dokumentacja OOŚ - doświadczenia CKPŚ.
  • mgr inż. Krzysztof Kanecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie, Mała retencja w Nadleśnictwie Jastrowie na przestrzeni lat.
  • dr Paweł M. Owsianny, Nadnotecki Instytut UAM w Pile, Hydrogeniczne siedliska przyrodnicze w pilskich lasach - znaczenie, potrzeby i możliwości działań ochronnych.

W trzecim bloku tematycznym swoje referaty wygłosili:

  • inż. Mieczysław Rapta, Koordynator Małej Retencji Nizinnej Nadleśnictwa Okonek, Retencja w Nadleśnictwie Okonek.
  • mgr inż.Przemysław Szczawiński, inżynier nadzoru Nadleśnictwa Okonek, Księżycowe Łąki projekt ochrony ptaków w Nadleśnictwie Okonek.
  • dr inż. Paweł Strzeliński, Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu, Potrzeba monitoringu zasobów wodnych i kontroli małej retencji w lasach.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. dyrektorzy Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Daria Świerblewska, w Pile Roman Tomasz, w Poznaniu Arkadiusz Koza oraz dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Bogdan Fleming.

"Nie wystarczy tylko gospodarować, ale sztuką jest gospodarować racjonalnie. Dzisiejsza konferencja dostarczyła nam dużo pożytecznej wiedzy, za którą serdecznie Państwu dziękujemy" - powiedział na zakończenie konferencji, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło.

Na tym konferencję zakończono.

Poniżej link do filmu z transmisji online konferencji "Racjonalna gospodarka wodna - problemy, szanse, wyzwania".

https://youtu.be/l3iGND41wQA?t=0