Lista aktualności Lista aktualności

Art. 39b ustawy o lasach – warunki zapewnienia dostępu - telekomunikacja

Realizując obowiązek określony art. 39b ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile publikuje aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1537 j.t. z 23.09.2016 r.), oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej.

NADLEŚNICTWO PŁYTNICA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+P%C5%82ytnica_Zarz%C4%85dzenie.pdf/79397991-2acd-465f-90b1-42e41fcca0f0

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+P%C5%82ytnica_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/d1f61abe-baf7-41a9-979d-3252540c1bde

NADLEŚNICTWO CZŁOPA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Cz%C5%82opa_Zarz%C4%85dzenie.pdf/dcf69bda-1678-4f3b-8577-335ed07d7e58

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Cz%C5%82opa_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/d63e9ad4-cf2f-414d-932b-a6e3474cbee9

Warunki dostępu Rusinowo_Człopa: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Cz%C5%82opa_Warunki+dost%C4%99pu_Rusinowo_Cz%C5%82opa.pdf/88ab20bb-0c5f-4355-a3ca-b62bcb5566a8

NADLEŚNICTWO DUROWO:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Durowo_Zarz%C4%85dzenie.pdf/a2f31af4-dadf-4d9c-8cc0-c5c67d9d2c98

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Durowo_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/d7b0067f-9a68-43f2-a123-730a43181b1b

NADLEŚNICTWO JASTROWIE:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Jastrowie_Zarz%C4%85dzenie.pdf/0284ae2f-2a4c-4b43-a487-ceee1a2e3044

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Jastrowie_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/6551ded6-0607-46b0-991b-4d43eaa06360

NADLEŚNICTWO KRZYŻ:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Krzy%C5%BC_Zarz%C4%85dzenie.pdf/70372d4b-19a2-4767-a48a-c8792cf64942

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Krzy%C5%BC_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/69577c53-2d92-40d9-b561-acafed4def02

NADLEŚNICTWO OKONEK:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Okonek_Zarz%C4%85dzenie.pdf/2e597131-a096-4ccc-af60-1a117a606f0a

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Okonek_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/c2770450-847b-47ab-a699-0fba108c0e8b

NADLEŚNICTWO MIROSŁAWIEC:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Miros%C5%82awiec_Zarz%C4%85dzenie.pdf/45d91209-f8e4-44b1-9143-9816ac1cade7

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Miros%C5%82awiec_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/62cffe67-d630-42df-833d-4c5891428d84

NADLEŚNICTWO PODANIN:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Podanin_Zarz%C4%85dzenie.pdf/7f92cf64-d145-4c85-8049-34f496a9b9ed

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Podanin_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/230648ff-b81b-4f86-adbd-9818f86593a5

NADLEŚNICTWO POTRZEBOWICE:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Potrzebowice_Zarz%C4%85dzenie.pdf/8c37449f-cef4-41dd-958e-2fe71869ab61

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Potrzebowice_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/e1bef25e-92bf-4c6d-afd1-74e38947548c

NADLEŚNICTWO SARBIA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Sarbia_Zarz%C4%85dzenie.pdf/a684b040-88b9-411f-bce8-8d8d61da0739

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Sarbia_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/06c7237a-8f6a-4409-9be6-61ec4d9e3989

NADLEŚNICTWO TRZCIANKA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Trzcianka_Zarz%C4%85dzenie.pdf/8f0c72a0-79b2-477b-90e3-06ac07cc5626

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Trzcianka_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/18511e3d-669e-433d-baf0-d224c7752a37

NADLEŚNICTWO WAŁCZ:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Wa%C5%82cz_Zarz%C4%85dzenie.pdf/518c0a7f-61bd-4acf-986d-4caca25cb7ea

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Wa%C5%82cz_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/46cc70fa-8a83-4f12-b1c4-58e5fdafd5cc

NADLEŚNICTWO WRONKI:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Wronki_Zarz%C4%85dzenie.pdf/a168cc19-d5d8-49ae-8227-1dd822504d7d

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Wronki_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/717d566d-e9b0-420c-b8ee-de41b4730775

NADLEŚNICTWO KACZORY:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Kaczory_+Zarz%C4%85dzenie.pdf/e7648333-c892-4588-9c20-7db7b8e519fe

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Kaczory_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/d7f34be5-11d0-43b5-a850-8cf2c6635708

NADLEŚNICTWO ZDROJOWA GÓRA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Zdrojowa+G%C3%B3ra_Zarz%C4%85dzenie.pdf/262c6df5-4aba-4981-ae0a-6afe565cceeb

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Zdrojowa+G%C3%B3ra_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/1d957347-48f6-4cee-90a2-cadac3e4b667

NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Z%C5%82ot%C3%B3w_Zarz%C4%85dzenie.pdf/d3773709-929d-43b4-a8a2-3a4c690cfdab

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Z%C5%82ot%C3%B3w_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/39778afc-0ab4-460f-8718-66eb32fa3980

NADLEŚNICTWO KRUCZ:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Krucz_Zarz%C4%85dzenie.pdf/0f7075db-3246-484a-86d3-695801b1b3fd

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Krucz_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/5ac667fa-d429-4297-b6bd-0dce71def525

NADLEŚNICTWO TUCZNO:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Tuczno_Zarz%C4%85dzenie.pdf/dad3e65d-099e-4725-a615-122c70678bc3

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Tuczno_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/5fd5168b-063d-40f9-90c6-00bcf2340e82

Warunki dostępu Rusinowo_Człopa: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Tuczno_Warunki+dost%C4%99pu_Rusinowo_Cz%C5%82opa.pdf/fab09f9e-4a67-4ec4-8b91-35301d2452e4

NADLEŚNICTWO LIPKA:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Lipka_Zarz%C4%85dzenie.pdf/c688d376-c07c-478c-b74e-a8b9bb72e652

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Lipka_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/f1f68c68-9893-459b-ba54-79a5a029199a

NADLEŚNICTWO KALISZ POMORSKI:

Zarządzenie: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Kalisz+Pomorski_Zarz%C4%85dzenie.pdf/09d7b538-12e5-4dfe-8cde-15cf8befbd49

Warunki dostępu: /documents/51991/30101660/Nadle%C5%9Bnictwo+Kalisz+Pomorski_Warunki+dost%C4%99pu.pdf/c0551d65-8d76-4e0c-9e39-815392be9938