PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przystąpiła do realizacji dwóch projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.

REKULTYWACJA TERENÓW POPOLIGONOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.