Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Duża lesistość, liczne jeziora, związane z nimi bogactwo krajobrazu, urozmaicony świat dzikich zwierząt i roślin oraz obfitość runa leśnego powodują, że pilskie lasy przyciągają turystów z całej Polski. Lasy Państwowe są otwarte dla wszystkich, którzy chcą w nich spędzać czas, poza niewielkimi obszarami młodych upraw, ostoi zwierzyny i okresem katastrofalnego zagrożenia pożarowego.

Amatorzy runa leśnego mogą do woli oddawać się swej pasji, turyści piesi i rowerowi mogą przemierzać lasy. Dla wszystkich interesujących się życiem lasu stworzone zostały ścieżki dydaktyczne, których trasy zostały tak wytyczone, aby zwiedzający mogli podpatrzeć przyrodę i zapoznać się z niektórymi aspektami gospodarki leśnej. Ścieżki zostały specjalnie oznakowane i wyposażone w tablice informacyjne oraz miejsca do odpoczynku. Przemierzając te trasy można zobaczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca, pomnikowe drzewa oraz chronione gatunki roślin i zwierząt.

Szczególnie polecamy trasy:

"W Dolinie Pięciu Rzek" – ścieżka rowerowa biegnąca przez piękne tereny Nadleśnictwa Okonek. Ścieżka łączy się ze szlakiem rowerowo-pieszym "Nad Czarną", wiodącym przez malownicze lasy wzdłuż rzeki Czarna do Okonka.  Więcej

Ścieżka rowerowo-piesza „Nad Jeziorem Leśnym" w Nadleśnictwie Okonek. Jej trasa długości 1,6 km biegnie wokół jeziora malowniczo położonego wśród lasów.

Ścieżka rowerowo-dydaktyczna „Wokół Jastrowskich Jezior" liczy 18 km długości i tworzy pętlę wokół trzech polodowcowych jezior położonych w pobliżu miejscowości Jastrowie. Ścieżka łączy się z trasą rowerową prowadzącą przez Jastrowie i wieś Budy do rezerwatu „Diabli Skok". Więcej

  

Ścieżka rowerowo-dydaktyczna „Wokół Jastrowskich Jezior"

Trasa rowerowa „Przez lasy powiatu złotowskiego" – leśna trasa rowerowa na terenie pięciu nadleśnictw RDLP w Pile: Lipka, Okonek, Jastrowie, Płytnica i Złotów. Według opinii wielu doświadczonych cyklistów jest to najlepiej zaprojektowana i wykonana leśna ścieżka rowerowa w województwie wielkopolskim. Jej długość wynosi 180 km.

Ścieżki rowerowe prowadzące przez obszar Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Czarny szlak o długości 22 km rozpoczyna się w Pile przy Zalewie Koszyckim, wiedzie do Dobrzycy, Paruszki, kończy się w Głubczynie. Niebieski szlak (48,5 km) wytyczony został z Piły przez Tarnowo, Płytnicę, Krępsko, Dobrzycę do Głubczyna. Trasa ta łączy się ze szlakiem „Przez lasy powiatu zlotowskiego".

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa "Smok" biegnie przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. Jest ścieżką o charakterze przyrodniczo-historycznym. Na 20-kilometrowej trasie napotykamy bunkry , transzeje i cmentarze wojenne.

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa ,,Kręta" w Nadleśnictwie Kaczory prowadzi przez lasy  Leśnictwa Białośliwie. Długość ścieżki wynosi około 6,5 km.  

  

Ścieżka dydaktyczna "Kręta w Nadleśnictwie Kaczory

Leśna ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Durowo  o długości 1,6 km.  Ścieżka wiedzie częściowo granicą rezerwatu przyrody „Dębina" oraz obok okazałego pomnika przyrody dębu "Korfanty". Więcej

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką" w Nadleśnictwie Trzcianka - położona na obrzeżu Puszczy Drawskiej. Rośnie tu wiele okazałych drzew, największy z nich to około 400-letni, pomnikowy dąb szypułkowy „Wojtek".  Więcej

Ścieżka przyrodniczo- leśna w Nadleśnictwie Krucz - trasa ścieżki przebiega przez tereny leśnictw Ciszkowo i Gniewomierz. Ścieżka podzielona jest na trzy części – pieszą o długości ok. 5 km, pieszą lub rowerową o długości ok. 12 km oraz rowerową o długości ok. 20 km.  Więcej

  

Ścieżka przyrodniczo- leśna w Nadleśnictwie Krucz

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Rajczywiec" w Nadleśnictwie Potrzebowice, Leśnictwo Łężno, przy drodze Drawsko- Chełst. Rozpoczyna się i kończy parkingiem leśnym. Ścieżka ma ok. 5,5 km długości. Więcej

Na terenie Nadleśnictwa Złotów wytyczono pięć ścieżek dydaktycznych, które znajdują się na terenie przyległego do budynku nadleśnictwa parku „Zwierzyniec" Więcej

Ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem Człopskich Jezior" rozpoczyna się przy Centrum Informacji Turystycznej w Człopie i biegnie przez obszary leśne Nadleśnictwa CzłopaWięcej

  

Ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem Człopskich Jezior"

Bardziej dociekliwych zapraszamy do ośrodków edukacji ekologicznej, w których pod opieką leśników i nauczycieli odbywają się lekcje przyrody. W "Leśnych klasach" wyposażonych w pomoce naukowe , pozwalające prowadzić lekcje o tematyce leśnej, ekologicznej, geograficznej i nauki o środowisku, odbywają się zajęcia, w których uczestniczy młodzież z przedszkoli i wszystkich typów szkół.

Nadleśnictwo Kaczory - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej „Kalinka" w Pile – Kalinie Więcej
Nadleśnictwo Złotów – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec" Więcej
Nadleśnictwo Wałcz – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka" Więcej
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra – Ośrodek Edukacji-Przyrodniczo –Leśnej w budynku nadleśnictwa i punkt edukacji przyrodniczo – leśnej na szkółce leśnej w Dobrzycy. Więcej

Nadleśnictwo Potrzebowice – Ośrodek Edukacji Leśnej Więcej

Nadleśnictwo Durowo – Ośrodek Edukacji Leśnej Więcej