Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
• biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
• abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
• antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).


Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zaliczane są do stałego (najwyższego) stopnia zagrożenia ze strony czynników biotycznych. Najczęściej pojawiające się tutaj foliofagi sosny to brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, boreczniki.

 

Foto: Ryszard Standio

Po przeprowadzeniu w 2013 roku zabiegów ratowniczych metodą lotniczą na barczatkę sosnówkę na powierzchni 19,6 tys. ha w stopniu znaczącym zostało ograniczone zagrożenie ze strony tego szkodnika Na podstawie wyników z obserwacji lotu samic oraz jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny stwierdzono, że wiosną 2014 roku utrzymuje się silne zagrożenie tylko w Nadleśnictwie Człopa, między innymi w drzewostanach położonych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Po przeprowadzeniu dodatkowej diagnostyki, wykonano zabiegi ratownicze na powierzchni 487 ha. Pozostałe foliofagi sosny (brudnica mniszka, boreczniki) występują na niewielkich obszarach i w niewielkich ilościach. Jedynie w trakcie kontrolnych ścinek drzew na płachty stwierdzono zwiększone ilości poprocha cetyniaka, który biorąc pod uwagę dotychczasowe cykle gradacyjne, może zagrozić drzewostanom w latach 2016 – 2017.
Jednocześnie prowadzono dalszą diagnostykę zagrożeń ze strony foliofagów innych gatunków drzew.
Wiosną 2014 roku konieczne było przeprowadzenie zabiegów ratowniczych w drzewostanach dębowych zaatakowanych przez miernikowce, głownie piędzika przedzimka. Ostatecznie zabiegi wykonano na terenie 12 nadleśnictw (Człopa, Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Krucz, Kaczory, Złotów, Wałcz, Lipka, Sarbia, Tuczno, Trzcianka, Durowo) na powierzchni 994 ha. Największa powierzchnia zwalczania wystąpiła w Nadleśnictwie Kaczory - 352 ha a najmniejsza w Nadleśnictwie Sarbia – 12 ha. Zabiegi wykonano samolotami M-18 Dromader oraz po raz pierwszy w Polsce - wiatrakowcem ZEN-1. Wykorzystanie wiatrakowca nadzorowane było przez IBL. Rok bieżący prawdopodobnie będzie wolny od zagrożeń ze strony miernikowców.
W 2014 roku w nadleśnictwach Krzyż i Wronki przeprowadzono również akcję ograniczenia występowania chrabąszcza kasztanowca i majowego na łącznej powierzchni 195 ha. Chrabąszcze w stadium larwalnym (pędraki) zagrażają sadzonkom i młodym drzewkom, ogryzając ich korzenie, a w stadium imago stają się groźnym foliofagiem. W przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony imago tych gatunków w 2015 roku, prowadzone będą prace nad ograniczeniem ich populacji.
Stan sanitarny lasu jest ogólnie ustabilizowany, w 2014 roku pozyskano 159,5 tys. m3 drewna posuszowego, złomów i wywrotów, czyli o około 70% więcej niż w roku poprzednim. Taki stan wynika z pozyskania drewna z wywrotów i złomów po przejściu wiatrów huraganowych w końcu 2013 i 2014 roku.
Zagrożenie przez choroby grzybowe drzewostanów stwierdzono na powierzchni 11tys. ha, w tym przez hubę korzeni na powierzchni 8 tys. ha. Zabiegi ograniczania rozwoju huby korzeni wykonano na pow. ok. 600 ha.