Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na gruntach RDLP w Pile znajduje się 27 rezerwatów przyrody zajmujących 3,3 tys. ha.

Do najcenniejszych zaliczamy:

DĘBINA – w  Nadleśnictwie Durowo, starodrzew dębowo-grabowy o charakterze naturalnym, w którym dominują potężne dęby, najokazalszy „Korfanty" – 370 cm obwodu i 34 m wysokości, na terenie rezerwatu występuje kolonia czapli siwej.


DIABLI SKOK – w Nadleśnictwie Jastrowie. Już w 1936 r. Niemcy utworzyli na tym terenie rezerwat o nazwie ,,Teufelsspring", rezerwat zajmuje jar pochodzenia erozyjnego o stromych zboczach - głębokość rynny dochodzi miejscami do 20 m, wytryskują liczne źródła zasobne w wodę. Zbocza jaru porastają liściaste lasy mieszane bukowo-dębowe, szczyt porasta bór mieszany.

STARY ZAŁOM – w  Nadleśnictwie Człopa, unikalne, jedyne na niżu, stanowisko turzycy podgórskiej ,,ptasie łapki".

KUŹNIK – w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Obejmuje fragment dwóch rynien jeziornych rozdzielonych morenowym wzniesieniem stromo opadającym do jezior z licznymi źródłami i florą źródliskową.

Grzybienie w rezerwacie "Kuźnik" - Foto: Anna Kałka
 

ZIELONA GÓRA – w Nadleśnictwie Kaczory. Urozmaicony teren moreny czołowej, obejmuje drzewostany o najwyższych walorach botaniczno – leśnych, grądy o cechach naturalnych.  Górujące dęby mają ponad 250 lat. Z rzadkich roślin występuje lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, brekinia, storczyki.

GLINKI – w Nadleśnictwie Wałcz. Zachowany fragment lasu liściastego, m.in. buczyny pomorskiej, liczne pomnikowe buki i dęby.

WIELKI BYTYŃ – na terenie  nadleśnictw Mirosławiec, Wałcz, Tuczno. Bytyń należy do tzw. zimnych jezior. Charakterystyczne cechy to strome skarpy o wysokości do 30 m, duży udział starych buczyn.

 

  

Rosiczka. Foto: Iwona Wolska

STRZALINY KOŁO TUCZNA – obszar podziemnych pozostałości grupy warownej „Góra Wisielcza" wraz z otaczającym je lasem  Celem ochrony jest zachowanie jednego z największych zimowisk nietoperzy w Polsce zlokalizowanego w bunkrach stanowiących pozostałość po podziemnej fortyfikacji.

DOLINA RURZYCY – w Nadleśnictwie Płytnica. Naturalne lasy rosnące na stromych zboczach, czyste jeziora tworzące długie ciagi rynien oraz pagórkowate tereny z meandrujacą rzeką w głębokiej dolinie.

WIELKOPOLSKA DOLINA RURZYCY utworzony  w województwie wielkopolskim jako dalsza część rezerwatu „Dolina Rurzycy" położonego w województwie zachodniopomorski. Rezerwat krajobrazowy obejmujący obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem.

UROCZYSKO JARY – w Nadleśnictwie Lipka. Fragment krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego, trzy jeziora, źródliska, strumyki w rynnach polodowcowych i na dnie jarów, zespół lilii wodnych, w jeziorach krasnorosty.

  

Czermień błotna.