Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka"

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

W 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustanowił Leśny Kompleks Promocyjny ,,Puszcza Notecka", będący obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. LKP ,,Puszcza Notecka" stanowi zwarty kompleks leśny z dominacją monokultur sosnowych w międzyrzeczu Noteci i Warty, zajmujący powierzchnię 137.273 ha. Położony w granicach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie. Gleby bielicowe przeważają na 90% powierzchni. Na całym obszarze zaznacza się deficyt wody i postępujący proces stepowienia. Na obszarze LKP znajduje się 12 rezerwatów przyrody, park krajobrazowy, 4 obszary chronionego krajobrazu, 5 obszarów Natura 2000, 200 pomników przyrody, 43 użytki ekologiczne oraz wiele chronionych roślin zwierząt i grzybów.

 

Łączna powierzchnia LKP - 137 229 ha

RDLP w Pile - 56 116 ha
Nadleśnictwo Potrzebowice - 19 053 ha
Nadleśnictwo Wronki - 19 022 ha
Nadleśnictwo Krucz - 18 041 ha

RDLP w Poznaniu - 35 035 ha
Nadleśnictwo Sieraków - 14 153 ha
Nadleśnictwo Oborniki - 20 882 ha

RDLP w Szczecinie - 46 078
Nadleśnictwo Karwin – 23 486 ha
Nadleśnictwo Międzychód – 17 216 ha
Nadleśnictwo Skwierzyna – 5 376 ha