Asset Publisher Asset Publisher

Owady policzone

Jesienne poszukiwania owadów zimujących w ściółce zakończyły roczny etap diagnostyki owadów liściożernych.

  Pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku zakończyli analizę materiałów zebranych przez pilskich leśników i określili zagrożenie ze strony barczatki sosnówki, strzygoni choinówki i boreczników sosnowych.  Wcześniej Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku na podstawie przeprowadzonej obserwacji rójki określił zagrożenie drzewostanów ze strony brudnicy mniszki na 2018 rok.

Samica brudnicy mniszki wyszła na świat. Fot. S. Majewski


O narastającym zagrożeniu ze strony owadów liściożernych wiadomo było od wiosny 2017 r. Na podstawie analiz liczby gąsienic barczatki sosnówki i brudnicy mniszki na „drzewach lepowych” podjęto decyzję o wykonaniu w 7 nadleśnictwach zabiegów agrolotniczych ograniczających ich populację na powierzchni 13,7 tys. ha.  Barczatkę sosnówkę zwalczano na powierzchni 4,5 tys. ha, a brudnicę mniszkę na powierzchni 9,2 tys. ha. Zabiegi wykonano na przełomie maja i czerwca 2017 r. wykorzystując 2 samoloty M-18 Dromader z atomizerami AU-5000 z Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku i Herburtowie. Na ponad połowie powierzchni zastosowano preparat bakteryjny Foray 76 B, na pozostałej części inhibitor syntezy chityny Dimilin 480 S.C. Na wykonanie zabiegów uzyskano zgodę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, inspektorzy WIORiN kontrolowali również zgodność wykonania zabiegów z zapisami prawa. Pomimo stwierdzonego zagrożenia ze strony strzygoni choinówki odstąpiono od jej zwalczania ze względu na wysokie spasożytowanie gąsienic.

Zabiegi ratowniczwe w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Fot. Jarosław Szczepkowski


Proces oceny zagrożenia drzewostanów przez owady liściożerne nie kończy się w momencie wykonania zabiegów, lecz trwa cały rok. W lecie 2017 roku leśnicy prowadzili obserwacje rójki brudnicy mniszki. Wykazały one wystąpienie zagrożenia na powierzchni 26,6 tys. ha, czyli o 11,3 tys. ha większej niż w roku poprzednim. Zagrożenie bardzo wysokie stwierdzono w 11 nadleśnictwach na łącznej powierzchni 5,5 tys. ha, a w roku poprzednim takie zagrożenie wystąpiło w 7 nadleśnictwach na powierzchni 1,4 tys. ha. Niepokojąca jest duża i ciągle się powiększająca powierzchnia drzewostanów  w których stwierdzono występowanie brudnicy mniszki w stopniu ostrzegawczym, wzrosła ona o 6 tys. ha do powierzchni 45,4 tys. ha. Świadczy to o możliwym dalszym intensywnym rozwoju gradacji i konieczności wykonywania zabiegów agrolotniczych w latach następnych.
Znacznie spadło zagrożenie ze strony barczatki sosnówki. miały na to wpływ warunki atmosferyczne panujące wczesną wiosną 2017 r. Gdy po kilku ciepłych dniach gąsienice barczatki sosnówki powędrowały ze ściółki w korony drzew, nastąpiło długie ochłodzenie, a zimno i brak młodych igieł spowodowały osłabienie gąsienic. Zagrożenie ze strony brudnicy mniszki i barczatki sosnówki będzie monitorowane wiosną 2018 r. na drzewach lepowych.
Zmniejszyło się również zagrożenie ze strony strzygoni choinówki. W zebranych podczas jesiennych poszukiwań poczwarkach stwierdzono liczne pasożyty. Zagrożenie ze strony strzygoni choinówki będzie w dalszym ciągu monitorowane podczas nadzwyczajnych wiosennych poszukiwań owadów w ściole, kontroli wylęgu poczwarek i ścinki drzew na płachty.

 

 

Mapa zagrożenia drzewostanów na terenie RDLP w Pile przez brudnicę mniszkę w 2018 r.

Na każdym  etapie diagnostyki oprócz liczebności gąsienic, analizuje się również ich stan zdrowotny. Dane te w połączeniu z informacją o stanie drzewostanów stanowią podstawę do podjęcia decyzji o konieczności wykonania zabiegu ograniczania populacji owadów.  O miejscu i czasie wykonania zabiegu agrolotniczego nadleśnictwa informują organy administracji samorządowej oraz społeczność lokalną.