Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy las

Jak co roku początek wiosny to dla leśników czas sadzenia lasu. Na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile posadzonych zostanie w tym roku 25 milionów młodych drzewek.

Sadzonkami wyprodukowanymi w pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa odnowią powierzchnię 2650 ha, po przeprowadzonych w latach wcześniejszych wyrębach w ramach planu tzw. cięć rębnych.


Na ponad 300 ha powierzchni wykonane zostaną tzw. podsadzenia produkcyjne i odnowienia luk, wykonywane pod okapem istniejących drzewostanów w celu zwiększenia produkcyjności, bioróżnorodności i ogólnej zdrowotności lasów.
 W ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na 35 ha nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków zostaną wykonane zalesienia, co zwiększy udział lasów w ogólnej powierzchni regionu i kraju.

Nie wszystkie odnowienia i zalesienia polegają na sadzeniu sadzonek wyprodukowanych na szkółkach. W bieżącym roku leśnicy z pilskiej dyrekcji planują również wykorzystać inicjowane wcześniej odnowienia naturalne, głównie sosnowe na powierzchni  około 150 ha.
Ponadto nadleśnictwa wykonują tzw. „poprawki" uzupełniając nowymi sadzonkami miejsca, w których posadzone w latach poprzednich drzewka wypadły na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Tegoroczne poprawki zrealizujemy na powierzchni 180 ha, a do ich wykonania wykorzystanych zostanie 1,5 miliona sztuk sadzonek.
Prace związane z sadzeniem lasu, na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, wykonują zakłady usług leśnych, zatrudniając w okresie od marca do maja dodatkowo kilka tysięcy osób.