Lista aktualności Lista aktualności

Przyroda pilskich lasów

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przygotowała cykl filmów poświęconych ochronie przyrody.

W dziesięciu odcinkach pilscy leśnicy przedstawiają w jaki sposób dbają o zasoby przyrodnicze i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Celem filmów jest także ukazanie jak ważne jest znalezienie kompromisu pomiędzy postępem gospodarczym i społecznym a poszanowaniem środowiska.

Pierwszy odcinek cyklu pt. „Ochrona przyrody na terenie RDLP w Pile” można już oglądać w TV ASTA.


W kolejnych odcinkach przedstawiono formy ochrony przyrody występujące w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile: rezerwaty, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody.
Na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile ustanowiono 27 rezerwatów przyrody zajmujących powierzchnię ponad 3 300 hektarów. Są wśród nich prawdziwe perły takie jak „Diabli Skok”, „Stary Załom”, „Dolina Rurzycy”, „Wielki Bytyń”, „Zielona Góra” czy „Kuźnik”. Funkcjonuje tu także 27 obszarów Natura 2000, z których największe to ostoje specjalnej ochrony ptaków OSO „Puszcza nad Gwdą”, „Puszcza Notecka”, „Lasy Puszczy nad Drawą” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk SOO „Uroczyska Puszczy Drawskiej”. Ogólnie obszary Natura 2000 uznane na podstawie dyrektywy siedliskowej i ptasiej zajmują 47% powierzchni RDLP w Pile. Natomiast wszystkie obszary chronione stanowią 67% powierzchni pilskich lasów.
W cyklu nie zabrakło odcinków poświęconych gatunkom zwierząt i roślin objętych ochroną, metodom ratowania najbardziej zagrożonych populacji, a także zrealizowanym lub trwającym projektom czynnej ochrony żubrów, rysi, rybołowów, cisa pospolitego czy jarzębu brekini.
Do realizacji filmu oprócz leśników zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, organów ochrony przyrody, reprezentantów świata nauki, organizacji pozarządowych, a także turystów i mieszkańców.
Celem filmów jest przybliżenie widzom przyrodniczego bogactwa naszego regionu, a także ułatwienie zrozumienia korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz konieczności stosowania właściwych metod ochrony przyrody. Autorzy starają się wykazać, że dobrze zaplanowane i przemyślane działania pozwalają chronić przyrodę bez nadmiernego ograniczania rozwoju lokalnego.
Kolejne odcinki będą miały premiery w pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 17:40.

  • 3 stycznia 2019 r. – Chronione gatunki zwierząt
  • 7 lutego 2019 r. – Chronione gatunki roślin i grzybów
  • 7 marca 2019 r. – Żubry i rysie w Mirosławcu
  • 4 kwietnia 2019 r. – Obszary chronione w pobliżu miast
  • 2 maja 2019 r. – Ochrona przyrody na terenach powojskowych
  • 6 czerwca 2019 r. – Turystyka wodna na obszarach chronionych
  • 4 lipca 2019 r. – Ochrona przyrody północno-zachodniej części RDLP w Pile
  • 1 sierpnia 2019 r. – Puszcza nad Gwdą
  • 5 września 2019 r. – Dolina Noteci

Każdy odcinek będzie miał 10 powtórzeń w TV ASTA. Filmy będą też dostępne przez strony internetowe RDLP w Pile i TV ASTA.

 

Cykl zrealizowano w ramach projektu pn. „Budowa świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa poprzez emisję utworów audiowizualnych nt. potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z jej dobrego zachowania na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000”.