Lista aktualności Lista aktualności

Młodzież na tropach przyrody

Prawie pół tysiąca uczniów wzięło udział w konkursie „Na tropach przyrody".

Organizatorem konkursu, już po raz piętnasty, była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.
Tematem konkursu była dokumentacja obserwacji zmian, które zachodzą w przyrodzie jesienią, zimą i wiosną. Obserwacje konkursowe prowadzono głównie na terenach leśnych. W pracach, wykonanych przez młodych przyrodników, znalazły się też opisy zmian fenologicznych  zachodzących na obszarze jeziora i użytków ekologicznych. Uczestnicy konkursu poszukiwali również odpowiedzi na pytanie „Co w trawie piszczy?", podpatrywali „sekretne życie owadów" oraz obserwowali kaczki.
Efekty obserwacji zostały przedstawione w różnorodnych formach: prac rysunkowych, krzyżówek, gier planszowych i filmów. W ramach konkursu jego uczestnicy przeprowadzali prelekcje tematyczne szkołach, podczas których starali się zainteresować przyrodą kolegów i koleżanki. Zapraszali rówieśników na wycieczki do lasu, gdzie pokazywali obiekty swoich obserwacji.  Wszyscy uczestnicy konkursu zwracali uwagę na zaśmiecanie terenów leśnych i często je sprzątali. Oprócz tego niektórzy wiosną sadzili las, a zimą dokarmiali zwierzęta.
Podczas finału konkursu, który odbył się 10 czerwca w Wągrowcu, w czasie Regionalnego Święta Lasu, laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W najmłodszej grupie wiekowej zwyciężył zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim.
Wśród uczniów klas IV-VI najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie.
Natomiast w grupie gimnazjalistów tryumfowała młodzież z Zespołu Szkół w Wieleniu.
W najstarszej grupie wiekowej wygrał zespól uczniów z  Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.
Przyznano także nagrodę Grand Prix im. Renaty Grupińskiej. Zestaw komputerowy  otrzymał Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Zapisz
Zapisz