Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Narada Łowiecka 2018

W dniach 7 – 9 listopada 2018 r. w Sypniewie koło Margonina, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, odbyła się Krajowa Narada Łowiecka.

Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu narady przez Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusława Piątka przybyłych gości przywitał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak.
Następnie uczestnicy narady wysłuchali wystąpienia Zastępcy Dyrektora RDLP w Pile ds. Gospodarki Leśnej Sławomira Kmiecika, który przybliżył warunki prowadzenia gospodarki leśnej na terenie dyrekcji. Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Jacek Kulpiński, przedstawił warunki prowadzenia gospodarki łowieckiej w ohz LP, będącego w zarządzie podległej mu jednostki.

Prof. dr hab. Bogusław Bobek przedstawił uczestnikom narady informacje na temat realizacji tematu badawczego pt.: „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacji łosia Alces alces w Polsce”.

Dalsza część pierwszego dnia Krajowej Narady Łowieckiej upłynęła uczestnikom na wysłuchaniu bloku prezentacji poświęconych zagadnieniom związanym z tematyką Afrykańskiego Pomoru Świń:

•    Informacje o roli i zadaniach PGL LP w realizacji strategii zwalczania ASF, stosowania wytycznych w zakresie bioasekuracji – przedstawił Zespół Gospodarki Łowieckiej DGLP oraz Piotr Wawrzyniak (RDLP w Białymstoku), Patryk Kaczyński (RDLP w Olsztynie) i Maciej Wójcik (RDLP Lublinie);
•    Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wygłosił referat pt.: „Przykłady zwalczania ASF w populacji dzików oraz świń domowych”;
•    Dr Piotr Barszcz z Głównego Inspektoratu Weterynarii przybliżył aktualną strategię i wytyczne związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenia się ASF;
•    Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki przedstawił uczestnikom narady „Działania na terenach wolnych od ASF w woj. wielkopolskim”.

Drugiego dnia narady miała miejsce sesja terenowa. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego oraz Stowarzyszenie „Noteccy Łucznicy” przedstawiające argumenty  przemawiające za wykorzystaniem łuku podczas wykonywania polowań. Zaprezentowany został też sprzęt termo i noktowizyjny pomocny w inwentaryzacji zwierzyny, a Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie urządził pokazy maszyn dedykowanych łowiectwu.    

Ostatniego dnia narady przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – Jakub Czapla zaprezentował informację o pracach legislacyjnych dotyczących gospodarki łowieckiej.
Po dyskusji na bieżące tematy podsumowano naradę i zaprezentowano wnioski, którymi zakończono naradę.