Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja "Łagodzenie negatywnych zmian klimatycznych"

Z dużym zainteresowaniem spotkała się konferencja pt. „Łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych – Leśne Gospodarstwa Węglowe”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. Udział w niej wzięło około 250 osób.

Konferencja odbyła się 28 listopada w Nadnoteckim Instytucie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Wzięli w niej udział studenci pilskich uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Nadnoteckiego Instytutu UAM, uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz pracownicy Lasów Państwowych.
- Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z ważniejszych projektów rozwojowych Lasów Państwowych i jednocześnie jednym z najtrudniejszych – powiedział Dyrektor Generalny LP dr inż. Konrad Tomaszewski, w multimedialnym przesłaniu skierowanym do uczestników sesji.

Celem spotkania było omówienie zachodzących negatywnych zmian klimatycznych, przybliżenie uczestnikom tematu Leśnych Gospodarstw Węglowych i poinformowanie o możliwościach Lasów Państwowych w zwiększeniu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Odnosząc się do słów prof. Jan Szyszko, ministra środowiska, wypowiedzianych podczas obrad segmentu wysokiego szczebla szczytu klimatycznego ONZ (COP23), podkreślano, że tylko wspólne, solidarne działanie jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego rozwoju, służącego ochronie klimatu dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska naturalnego.


Koncepcję oraz cele LGW omówił w swoim wykładzie dr inż. Marcin Chirrek, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Pile. Założenia i realizację projektu przedstawili członkowie zespołu realizującego projekt LGW z Dyrekcji Generalnej  Lasów Państwowych -  Joanna Chrapowicka i Rafał Frąckowiak. O roli lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla oraz jego potencjale mówił prof. dr hab. Janusz Olejnik, kierownik Katedry Meteorologii UP w Poznaniu. Wykład prof. dr hab. Andrzeja Jagodzińskiego, zastępcy dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku poświęcony był „pokładom” węgla w ekosystemach leśnych. O możliwościach szacowania węgla w lasach z zastosowaniem teledetekcji mówił dr inż. Paweł Strzeliński z Katedry Urządzania Lasu UP w Poznaniu. Radomir Bałazy, kierownik Zakładu Informatyki i Modelowania IBL przedstawił wykład poświęcony modelowaniu akumulacji CO2 w ekosystemach leśnych. O praktycznych aspektach realizacji projektu LGW mówił Tomasz Partyka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz. Gospodarz obiektu dr Paweł Owsianny, zastępca dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, zaprezentował ekosystemy zachodniej Krajny w kontekście ochrony przyrody oraz zmian klimatycznych. W ostatnim wystąpieniu Joanna Sienkiewicz z Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych DGLP przedstawiła wszystkie realizowane obecnie w Lasach Państwowych projekty rozwojowe.